Words Of Wonders Petrohue-fossen Svar og Løsninger

Words Of Wonders Petrohue-fossen Svar og Løsninger

Words Of Wonders Petrohue-fossen 1 : Selskap – Kapsle – Klapse – Slaske – Kapsel – Plaske – Klasse – Sakse – Aksel – Slesk – Plass
Words Of Wonders Petrohue-fossen 2 : Endring – Redning – Nedrig – Ending – Ingen – Rinne – Ening – Grine – Gnier – Dreng – Redig
Words Of Wonders Petrohue-fossen 3 : Praksis – Skipar – Sprak – Rissa – Skrap – Krass – Sprik – Arisk – Paris – Skarp – Sirka
Words Of Wonders Petrohue-fossen 4 : Innhold – Odin – Lind – Idol – Hold – Linn – Oil – Ond – Ild – Inn – Nho
Words Of Wonders Petrohue-fossen 5 : Rimelig – Glimre – Limer – Grime – Regi – Lire – Grim – Grei – Leir – Rimi – Reim
Words Of Wonders Petrohue-fossen 6 : Utvikle – Uteliv – Klive – Tvile – Kveil – Utvei – Lukte – Kleiv – Tukle – Vikle – Kvite
Words Of Wonders Petrohue-fossen 7 : Fornøyd – Nyord – Nord – Drøy – Fynd – Forn – Fryd – Ford – Ond – Nød – Dyr
Words Of Wonders Petrohue-fossen 8 : Vurdere – Drever – Vrede – Edru – Verd – Drue – Vred – Dure – Eder – Drev – Dere
Words Of Wonders Petrohue-fossen 9 : Produkt – Utrop – Port – Kurt – Utro – Purk – Uro – Tur – Put – Tor – Rop
Words Of Wonders Petrohue-fossen 10 : Oppleve – Leppe – Loppe – Elev – Oppe – Pole – Leve – Love – Eple – Ove – Lov
Words Of Wonders Petrohue-fossen 11 : Bransje – Bjarne – Sjaber – Brase – Jaren – Snare – Sebra – Rane – Bare – Barn – Bane
Words Of Wonders Petrohue-fossen 12 : Etterpå – Petter – Treet – Rette – Ertet – Terpe – Terte – Åtter – Peter – Etter – Pete
Words Of Wonders Petrohue-fossen 13 : Fungere – Fregne – Refuge – Gnure – Runge – Regne – Fenge – Ferge – Grene – Genre – Egner
Words Of Wonders Petrohue-fossen 14 : Periode – Drepe – Dreie – Pedro – Eder – Peer – Eier – Drei – Rode – Dere – Deri
Words Of Wonders Petrohue-fossen 15 : Nettopp – Potent – Toppe – Potet – Toten – Netto – Potte – Topp – Pott – Oppe – Otte
Words Of Wonders Petrohue-fossen 16 : Revisor – Svirre – Sover – Virre – Rover – Overs – Revir – Sveio – River – Viser – Svie

Klikk her for å gå tilbake for å fullføre nivåoversikt