Words Of Wonders Ahu tongariki Svar og Løsninger

Words Of Wonders Ahu tongariki Svar og Løsninger

Words Of Wonders Ahu tongariki 1 : Telefon – Felten – Letne – Fetefote – Tone – Etne – Felt – Loft – Lete – Tele
Words Of Wonders Ahu tongariki 2 : Kanskje – Skjenk – Snakke – Knaske – Skake – Jakke – Knask – Sanke – – Sjekkknase – Skank
Words Of Wonders Ahu tongariki 3 : Firkant – Infarkt – Katrin – Fritak – Frakt – Karin – Kraft – Frank – Fakir – Frita – Farin
Words Of Wonders Ahu tongariki 4 : Faktisk – Skift – Skaft – Fasit – Stakk – Stikk – Tisk – Fisk – Faks – Sikt – Fast
Words Of Wonders Ahu tongariki 5 : Likevel – Kveile – Kleve – Keive – Vikle – Leike – Kveil – Kvele – Kleiv – Velle – Klive
Words Of Wonders Ahu tongariki 6 : Kontakt – Knott – Notat – Kant – Kano – Takt – Tant – Tank – Nota – Katt – Knak
Words Of Wonders Ahu tongariki 7 : Familie – Maile – Falme – Filme – Famle – Lime – Feil – Film – Leif – Lima – Male
Words Of Wonders Ahu tongariki 8 : Forrige – Foregi – Firer – Frier – Orgie – Roger – Ofrer – Roer – Giro – Grei – Frei
Words Of Wonders Ahu tongariki 9 : Uansett – Tetanus – Stunte – Tustna – Utenat – Ansett – Statue – Tante – Snaue – Sutte – Usett
Words Of Wonders Ahu tongariki 10 : Akkurat – Aktuar – Karat – Trakk – Akkar – Kart – Rakk – Tara – Kurt – Aura – Takk
Words Of Wonders Ahu tongariki 11 : Løsning – Nøling – Løsing – Søling – Øsing – Nils – Løgn – Sønn – Sinn – Linn – Lønn
Words Of Wonders Ahu tongariki 12 : Tulipan – Latin – Alpin – Input – – Lupinanti – Paul – Pant – Ulan – Plan – Lian
Words Of Wonders Ahu tongariki 13 : Februar – Frabe – Barre – Furer – Fare – Bare – Uefa – Frue – Fure – Rar – Bar
Words Of Wonders Ahu tongariki 14 : Oktober – Broket – Borte – Krote – Robot – Korte – Betro – Toer – Bore – Rote – Kore
Words Of Wonders Ahu tongariki 15 : Positiv – Pivot – Pist – Spot – Post – Stiv – Visp – Tips – Sip – Tvi – Svi
Words Of Wonders Ahu tongariki 16 : Perfekt – Prefekt – Fekter – Kreft – Fekte – Peter – Efter – Preke – Terpe – Peker – Peer

Klikk her for å gå tilbake for å fullføre nivåoversikt