Words Of Wonders Lagos buenos aires Svar og Løsninger

Words Of Wonders Lagos buenos aires Svar og Løsninger

Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 1 : Usikker – Skrike – Sikker – Sukker – Skrik – Sikre – Kruse – Skrue – Skurk – Skure – Sukke
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 2 : Oppgave – Vega – Gape – Oppe – Pave – Gave – Opp – Pop – Ape – Ego – Eva
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 3 : Negativ – Vintage – Avtegn – Tvinge – Vinget – Gevant – Vatne – Vange – Vinge – Vitne – Viten
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 4 : Beskjed – Skjede – Kjede – Skje – Kjed – Desk – Ekse – Sed – Bek – Ese – Kje
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 5 : Avstand – Stavn – Santa – Svada – Satan – Stand – Vant – Dans – Savn – Tana – Anta
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 6 : Direkte – Diktere – Dikter – Etiker – Kredit – Dekret – Dreie – Dirke – Eiker – Dikte – Drite
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 7 : Kylling – Nylig – Kling – Lying – Klin – Lyng – Link – Gli – Gin – Gni
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 8 : Innsats – Instans – Nissan – Stans – Saint – Stinn – Innta – Stian – Sinna – Stasi – Tann
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 9 : Kraftig – Fritak – Kraft – Frita – Artig – Gitar – Fakir – Frakt – Gikt – Ifra – Krag
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 10 : Rapport – Apport – Oppta – Trapp – Tropp – Torpa – Prat – Topp – – Toraport – Rapp
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 11 : Bestemt – Smette – Teste – Mette – Sette – Etse – Best – Stem – Mett – Sett – Test
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 12 : Prosent – Sporet – Nestor – Poster – Person – Sporte – Potens – Snert – Spore – Prent – Trone
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 13 : Moderne – Donere – Domene – Enerom – Ordne – Nedom – Modne – Nedre – Demon – Endre – Moden
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 14 : Overfor – Forover – Ofrer – Rover – Fore – Ofre – Roer – Over – Roe – Ror – Ove
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 15 : Sentrum – Rustne – Muntre – Munter – Rusten – Surne – Snute – – Truse – Sture – Tuner – Serum
Words Of Wonders Lagos Buenos Aires 16 : Tydelig – Tilde – Glide – Gilde – Tidel – Lydig – Ledig – Geit – Lite – Glid – Deig

Klikk her for å gå tilbake for å fullføre nivåoversikt