Words Of Wonders Palau Nacional Svar og Løsninger

Words Of Wonders Palau Nacional Svar og Løsninger

Words Of Wonders Palau Nacional 1 : Respekt – Spekter – Ekspert – Kretse – Septer – Sekret – Resept – Streke – Treske – Steke – Terpe – Kreps
Words Of Wonders Palau Nacional 2 : Medisin – Simen – Siden – Semin – Denim – Minde – Nedi – Smed – Mens – Semi – Mine – Mini
Words Of Wonders Palau Nacional 3 : Sykehus – Huske – Husky – Kysse – Heks – Huke – Suse – Usse – Kyss – Syke – Seks – Husk
Words Of Wonders Palau Nacional 4 : Hverdag – Vegard – Dverg – Herav – Grave – Drage – Varde – Garve – Derav – Vader – Gerda – Harve
Words Of Wonders Palau Nacional 5 : Utenfor – Foruten – Furten – Eutrof – Fronte – Tuner – Torun – Turne – Trofe – Utfor – Front – Tenor
Words Of Wonders Palau Nacional 6 : Forslag – Forsalg – Forlag – Largo – Rosa – Gral – Afro – Olga – Lars – Sofa – Golf – Rolf
Words Of Wonders Palau Nacional 7 : Russisk – Sirkus – Krus – Skru – Skur – Kiss – Risk – Skui – Kurs – Suss – Irsk – Sur
Words Of Wonders Palau Nacional 8 : Oppdrag – Oppdra – Dropp – Gard – Rapp – Drap – Pop – Dop – Rop – Rad – Opp – Rap
Words Of Wonders Palau Nacional 9 : Bedrift – Drifte – Drift – Fiber – Befri – Drite – Berit – Brite – Rift – Frei – Deri – Tier
Words Of Wonders Palau Nacional 10 : Skjønne – Skjønn – Skjenn – Ensjø – Søken – Ønske – Kjønn – Sønn – – Jens – Snek – Økse – Søke
Words Of Wonders Palau Nacional 11 : Venstre – Streve – Vestre – Vesten – Stevne – Snevre – Sentre – Strene – Stener – Sverte – Senter – Snever
Words Of Wonders Palau Nacional 12 : Medføre – Medfør – Ferde – Rødme – Frede – Føder – Fedme – Førde – Røed – Møre – – Dere – Drøm
Words Of Wonders Palau Nacional 13 : Redskap – Kapers – Skaper – Sprade – Sprake – Skrape – Kasper – Sparke – Skade – Skarp – Kapre – Raske
Words Of Wonders Palau Nacional 14 : Forbruk – Korfu – Fork – Bror – Bruk – Bru – Uro – Ror – Fru – For – Bur – Ufo
Words Of Wonders Palau Nacional 15 : Variere – Virre – Veier – River – Arier – Vaier – Revir – Reier – Rave – Rier – Iver – Ivar
Words Of Wonders Palau Nacional 16 : Tirsdag – Gardist – Astrid – Trasig – Stadig – Gratis – Artig – Sigar – Strid – Sitar – Gitar – Astri

Klikk her for å gå tilbake for å fullføre nivåoversikt