Words Of Wonders Nemrut Svar og Løsninger

Words Of Wonders Nemrut Svar og Løsninger

Words Of Wonders Nemrut 1 : Fenomen – Monne – Noen – Emne – Mene – Noe – Fem – Ene – Men – Enn
Words Of Wonders Nemrut 2 : Monitor – Motor – Trim – Trio – Norm – Morn – Tron – Imot – Torn – Moro – Mont – Trom
Words Of Wonders Nemrut 3 : Relativ – Travel – Tviler – Vilter – Alter – Liter – Vaier – Larve – Vater – Varte – Taler – Ilter
Words Of Wonders Nemrut 4 : Utgjøre – Gjert – Gjøre – Uret – Ture – Grøt – Grue – Tjue – Rute – Treg – Tre – Ert
Words Of Wonders Nemrut 5 : Reklame – Klamre – Larme – Lekre – Klare – Kamel – Maler – Lerke – Merke – Mekle – Ramle – Kreml
Words Of Wonders Nemrut 6 : Unntatt – Unnta – Natt – Unna – Tant – Uant – Tutt – Tann – Tau – Tun
Words Of Wonders Nemrut 7 : Trøbbel – Brøle – Bløte – Bløt – Brøl – Ølet – Bøte – Let – Blø – Røl – Bør – Tre
Words Of Wonders Nemrut 8 : Påstand – Stand – Sådan – Sand – Stad – Pant – Dans – Spa – Sta – Stå – And – Spå
Words Of Wonders Nemrut 9 : Samboer – Brosme – Ramse – Maser – Morse – Sebra – Bamse – Brems – Brase – Base – Mase – Bero
Words Of Wonders Nemrut 10 : Hensikt – Skitne – Etnisk – Stinke – Insekt – Sikte – Sinke – Tiske – Etisk – Hinke – Hinte – Stein
Words Of Wonders Nemrut 11 : Kritisk – Strikk – Stikk – Skrik – Triks – Krist – Rist – Sikt – Kris – Stri – Irsk – Skit
Words Of Wonders Nemrut 12 : Tvungen – Vunnet – Tunge – Uvenn – Vent – Tune – Tung – Unne – Venn – Tegn – Gent – Ennu
Words Of Wonders Nemrut 13 : Opplyse – Spole – Loppe – Spyle – Sopp – Oppe – Pose – Pels – Slep – Opel – Pyse – Sope
Words Of Wonders Nemrut 14 : Misbruk – Brisk – Brusk – Busk – Krum – Brus – Bruk – Skur – Bisk – Skum – Krus – Irsk
Words Of Wonders Nemrut 15 : Kjendis – Indeks – Sinke – Nisje – Siden – Knise – Snike – Diske – Sjeik – Skien – Sein – Deis
Words Of Wonders Nemrut 16 : Elegant – Lengte – Lange – Galte – Alene – Lenge – Tegne – Galen – Lengt – Langt – Agent – Engel

Klikk her for å gå tilbake for å fullføre nivåoversikt