Words Of Wonders Geirangerfjorden Svar og Løsninger

Words Of Wonders Geirangerfjorden Svar og Løsninger

Words Of Wonders Geirangerfjorden 1 : Trofast – Start – Frost – Forst – Forta – Trost – Ratt – Toft – Stor – Stoa – Sort – Satt – Otta
Words Of Wonders Geirangerfjorden 2 : Adapter – Parade – Parat – Prate – Taper – Pater – Rape – Drep – Arte – Tara – Tare – Prat – Dart
Words Of Wonders Geirangerfjorden 3 : Bestikk – Stikke – Sikte – Beist – Stikk – Tiske – Bikke – Skite – Etikk – Tikke – Steik – Kiste – Etisk
Words Of Wonders Geirangerfjorden 4 : Isolere – Seiler – Soleie – Leser – Seier – Seler – Slire – Leies – Leire – Risle – Seile – Leier – Serie
Words Of Wonders Geirangerfjorden 5 : Røyking – Øking – Nyrik – Yring – Øring – Kring – Røyk – Ring – Krig – Røk – Gir – Ørn – Gin
Words Of Wonders Geirangerfjorden 6 : Klokker – Klokke – Rokke – Klore – Koker – Kokke – Kroke – Kork – Lokk – Kore – Lekk – Ekko – Krok
Words Of Wonders Geirangerfjorden 7 : Godteri – Treig – Redig – Tiger – Drite – Teori – Diger – Geit – Drei – Trio – Giro – Toer – Regi
Words Of Wonders Geirangerfjorden 8 : Oppføre – Føre – Røpe – Fore – Oppe – Rope – Ofre – Frø – For – Før – Roe – Rop – Pop
Words Of Wonders Geirangerfjorden 9 : Muffins – Minus – Nifs – Ufin – Fnis – Sin – Fis – Uff – Snu – Smi – Fin – Sum – Mus
Words Of Wonders Geirangerfjorden 10 : Kodeord – Rodeo – Dekor – Koder – Orke – Kode – Kore – Redd – Odde – Kro – Ord – Der – Kor
Words Of Wonders Geirangerfjorden 11 : Protest – Spotter – Spotte – Sprett – Poster – Sporet – Sport – Pesto – Poste – Prost – Spott – Rotte – Trope
Words Of Wonders Geirangerfjorden 12 : Avreise – Visere – Seire – Viser – Avise – Veier – Reise – Svare – Seier – Vaier – Svaie – Serie – Serve
Words Of Wonders Geirangerfjorden 13 : Opplagt – Topplag – Opplag – Galopp – Oppta – Galt – Plot – Tapp – Plog – Tagl – Topp – Lapp – Lag
Words Of Wonders Geirangerfjorden 14 : Dødelig – Gidde – Gilde – Gløde – Glide – Ledig – Glid – Øgle – Egil – Glød – Deig – Døde – Ledd
Words Of Wonders Geirangerfjorden 15 : Friluft – Lift – Ufri – Flir – Tuff – Tiur – Filt – Luft – Furt – Rift – Fru – Uti – Uff
Words Of Wonders Geirangerfjorden 16 : Avviser – Avvise – Avise – Svaie – Viser – Sveiv – Vaier – Svare – Ivre – Avsi – Svie – Rise – Svar

Klikk her for å gå tilbake for å fullføre nivåoversikt