Words Of Wonders Eremitasjen Svar og Løsninger

Words Of Wonders Eremitasjen Svar og Løsninger

Words Of Wonders Eremitasjen 1 : Fordele – Fordel – Folder – Frode – Deler – Folde – Eldre – Leder – Ferde – Frede – Ferd – Dere
Words Of Wonders Eremitasjen 2 : Omkrets – Stemor – Skrote – Tresko – Sektor – Termos – Storme – Moster – Skremt – Skrot – Korte – Metro
Words Of Wonders Eremitasjen 3 : Fornuft – Forut – Utfor – Front – Fort – Tuff – Torn – Tron – Utro – Forn – Font – Furt
Words Of Wonders Eremitasjen 4 : Samtale – Laste – Salat – Malte – Salte – Atlastesla – Astma – Maset – Maste – Smale – Samle –
Words Of Wonders Eremitasjen 5 : Porsjon – Opsjon – Spon – Snor – Spor – Ros – Rop
Words Of Wonders Eremitasjen 6 : Fremstå – Såfremt – Fråtse – Fremt – Småfe – Fåret – Strå – Året – Ferm – Fert – Stem – Råte
Words Of Wonders Eremitasjen 7 : Strikke – Stikker – Stikke – Skrike – Streik – Trikke – Trikse – Sikker – Strekk – Strikk – Stikk – Trekk
Words Of Wonders Eremitasjen 8 : Danmark – Drama – Karma – Dram – Mark – Karm – Kran – Rana – Rand – Kna – Kar – Ana
Words Of Wonders Eremitasjen 9 : Nederst – Sender – Stener – Senter – Sentre – Ender – Trene – Endre – Nedre – Trend – Stene – Stede
Words Of Wonders Eremitasjen 10 : Galning – Liga – Angi – Gang – Ligg – Lang – Inn – Gal – Gli – Agn – Gla – Lag
Words Of Wonders Eremitasjen 11 : Brodere – Beordre – Erobre – Broder – Borer – Ordre – Bedre – Borre – Borde – Bred – Bror – Bord
Words Of Wonders Eremitasjen 12 : Inngrep – Pinner – Pinne – Ringe – Gripe – Ingen – Rinne – Greip – Grine – Niger – Gnier – Regn
Words Of Wonders Eremitasjen 13 : Mystisk – Mytisk – Smisk – Skyts – Skimt – Skit – Miks – Miss – Sist – Kyst – Stim – Tysk
Words Of Wonders Eremitasjen 14 : Fantasi – Fasan – Fasit – Stian – Asiat – Sint – Fast – Saft – Nifs – Fiat – Anta – Fnis
Words Of Wonders Eremitasjen 15 : Moderat – Matre – Mater – Metro – Derom – Mord – Tema – Trad – Dram – Arte – Tare – Dame
Words Of Wonders Eremitasjen 16 : Straffe – Faster – Stefar – Straff – Farse – Faste – Rafte – Treff – Farte – Stare – Tafse – Raste

Klikk her for å gå tilbake for å fullføre nivåoversikt