Words Of Wonders Die Carrera Dam Antwoorde en Oplossings

Words Of Wonders Die Carrera Dam Antwoorde en Oplossings. U kan hier hulp kry.

Terug na die volledige oorsig? Klik hier

Words Of Wonders Die Carrera Dam Antwoorde en Oplossings

Wow Die Carrera Dam Vlak 1 : Sitting – Insig – Snit – Gits – Sing – Stig – Nig – Sin – Sig – Sit
Wow Die Carrera Dam Vlak 2 : Lektuur – Kulture – Truuk – Kleur – Krul – Keur – Kuur – Reuk – Tuur – Trek – Elk
Wow Die Carrera Dam Vlak 3 : Fabriek – Brief – Briek – Fakir – Erika – Arbei – Reik – Brak – Bier – Kief – Kare
Wow Die Carrera Dam Vlak 4 : Pragtig – Tapir – Grag – Part – Grap – Pit – Gat – Agt
Wow Die Carrera Dam Vlak 5 : Vervaag – Gevaar – Gevra – Verag – Vraag – Vrag – Gare – Area – Vaag – Vaar – Gaar
Wow Die Carrera Dam Vlak 6 : Talryke – Kartel – Klaer – Raket – Takel – Later – Ratel – Tale – Teak – Trek – Talk
Wow Die Carrera Dam Vlak 7 : Toedrag – Dogter – Agter – Grote – Groet – Grade – Garde – Gedra – Dreg – Doer – Roet
Wow Die Carrera Dam Vlak 8 : Gelewer – Geleer – Weleer – Geweer – Weerle – Gereel – Lewer – Gelee – Geeer – Gewer – Gewel
Wow Die Carrera Dam Vlak 9 : Verwens – Eners – Sweer – Weens – Vrees – Erens – Wene – Veer – Erns – Seen – Vers
Wow Die Carrera Dam Vlak 10 : Boudoir – Bruid – Boord – Brood – Boud – Boor – Rooi – Buro – Oord – Dooi – Dui
Wow Die Carrera Dam Vlak 11 : Fiemies – Meisie – Eise – Fees – Smee – Mes – See – Sif – Fee – Eie – Eis
Wow Die Carrera Dam Vlak 12 : Grootse – Getroos – Groots – Soorte – Soort – Groet – Groot – Stoor – Rotse – Ooste – Roset
Wow Die Carrera Dam Vlak 13 : Bahamas – Amaas – Saam – Haas – Asma – Baas – Maas – Bas – Aas
Wow Die Carrera Dam Vlak 14 : Viering – Vinger – Vering – Reinig – Grein – Ringe – Niger – Vier – Neig – Rein – Gier
Wow Die Carrera Dam Vlak 15 : Meestal – Meesal – Metale – Stamel – Steel – Stele – Setel – Smalt – Temas – Laste – Eelt
Wow Die Carrera Dam Vlak 16 : Instaan – Aansit – Staan – Siaan – Snit – Taan – Taai – Naat – Saai – Tans – Tas