Word Snack Atsakymai ir Sprendimai visais lygmenimis

Word Snack Atsakymai ir Sprendimai visais lygmenimis padės jums išspręsti visus šio žodinio dėlionės žaidimus, kuriuos sukūrė APNAX ir galima naudoti “Android”, “iPhone”, “iPad” ir “iPod touch”. Tikslas yra paprastas, tiesiog suraskite visus paslėptus žodžius. Įstrigo ir reikia pagalbos? Rasti visus toliau pateiktus sprendimus.

Word Snack Atsakymai

Word Snack Lygis 1 : Čia – Ačiū
Word Snack Lygis 2 : Su – Upė – Pusė
Word Snack Lygis 3 : Iš – Esi – Šesi
Word Snack Lygis 4 : Ar – Ūdra
Word Snack Lygis 5 : Ne – Nes – Siena
Word Snack Lygis 6 : Kava – Kalva
Word Snack Lygis 7 : Ant – Nata
Word Snack Lygis 8 : Ten – Lenta
Word Snack Lygis 9 : Alga – Saga – Sala – Galas
Word Snack Lygis 10 : Dar – Kur – Rudas – Druska
Word Snack Lygis 11 : Yra – Rytai – Ardyti – Daryti
Word Snack Lygis 12 : Avis – Ilgas – Vagis – Valgis
Word Snack Lygis 13 : Tu – Augti – Gauti
Word Snack Lygis 14 : Akis – Kasti – Taksi
Word Snack Lygis 15 : Po – Kaip – Kopa – Taip – Optika
Word Snack Lygis 16 : Dėl – Lapė – Pelė – Pėda – Pelėda
Word Snack Lygis 17 : Pas – Anas – Pasas – Sapnas – Snapas
Word Snack Lygis 18 : Eiti – Ties – Ietis – Sekti – Keisti
Word Snack Lygis 19 : Eiti – Ties – Ietis
Word Snack Lygis 20 : Be – Bet – Data – Tada – Dieta – Debatai
Word Snack Lygis 21 : Lama – Galia – Magas – Migla – Galimas
Word Snack Lygis 22 : Kas – Alus – Alkis – Kulti – Klausti
Word Snack Lygis 23 : Akis – Kinas – Taksi – Anksti – Naktis – Tinklas
Word Snack Lygis 24 : Nuo – Alus – Mano – Asmuo – Mulas – Malonus
Word Snack Lygis 25 : Tik – Antis – Anksti – Naktis – Inkstas
Word Snack Lygis 26 : Tas – Akis – Kasti – Taksi – Tikslas
Word Snack Lygis 27 : Darna – Nagas – Ragas – Randas – Gandras
Word Snack Lygis 28 : Akis – Kiras – Rakis – Rikis – Kibiras
Word Snack Lygis 29 : Ašis – Šaka – Laikas – Šilkas – Laiškas – Šalikas
Word Snack Lygis 30 : Dalis – Ledas – Medis – Melas – Mielas – Medalis
Word Snack Lygis 31 : Valia – Visas – Asilas – Laivas – Laisvas
Word Snack Lygis 32 : Esi – Pas – Apie – Prieš – Priešas
Word Snack Lygis 33 : Be – Kelis – Siela – Kelias – Kabelis
Word Snack Lygis 34 : Avis – Aidas – Dvasia – Visada – Vaizdas
Word Snack Lygis 35 : Bet – Batas – Labas – Baltas – Baletas
Word Snack Lygis 36 : Ar – Teta – Ratas – Terasa – Teatras
Word Snack Lygis 37 : Dar – Dėti – Pėda – Raidė – Padėti – Pradėti
Word Snack Lygis 38 : Kūnas – Anūkas – Kalnas – Lankas – Lakūnas
Word Snack Lygis 39 : Iki – Tik – Kaip – Taip – Patikti
Word Snack Lygis 40 : Arti – Dėti – Tarp – Padėti – Pradėti
Word Snack Lygis 41 : Už – Emu – Mugė – Žemė – Žemuogė
Word Snack Lygis 42 : Ar – Arba – Baras – Ragas – Grybas – Sargyba
Word Snack Lygis 43 : Aibė – Bitė – Katė – Lėtai – Kalbėti
Word Snack Lygis 44 : Vėl – Alga – Lava – Galva – Pagalvė
Word Snack Lygis 45 : Saga – Galas – Ilgas – Magas – Migla – Galimas
Word Snack Lygis 46 : Iš – Miškas – Šimtas – Kamštis – Makštis
Word Snack Lygis 47 : Kas – Yra – Kapas – Pasak – Parkas – Paskyra
Word Snack Lygis 48 : Ne – Ant – Ten – Tyla – Lenta – Lentyna
Word Snack Lygis 49 : Mes – Tema – Tiesa – Sietas – Sistema – Teismas
Word Snack Lygis 50 : Anas – Garso – Nagas – Ragas – Organas
Word Snack Lygis 51 : Anas – Kiras – Rakis – Ranka – Kranas – Inkaras
Word Snack Lygis 52 : Esi – Nes – Ties – Nulis – Lietus – Tunelis
Word Snack Lygis 53 : Akis – Tada – Kasti – Taika – Taksi – Daiktas
Word Snack Lygis 54 : Era – Apie – Ašis – Šesi – Priešas
Word Snack Lygis 55 : Mes – Mesti – Metai – Tiesa – Teismas
Word Snack Lygis 56 : Karas – Ratas – Raktas – Raštas – Taškas – Karštas
Word Snack Lygis 57 : Jis – Jūs – Pas – Jūra – Pajūris
Word Snack Lygis 58 : Iš – Su – Tu – Ašis – Tuščias
Word Snack Lygis 59 : Ir – Jei – Arti – Retai – Teorija
Word Snack Lygis 60 : Kur – Kairė – Kruša – Šiaurė – Kriaušė
Word Snack Lygis 61 : Ausis – Urvas – Varis – Visas – Visur – Virusas
Word Snack Lygis 62 : Kada – Karas – Kadras – Kardas – Skarda
Word Snack Lygis 63 : Oras – Rokas – Kadras – Kardas – Skarda – Akordas
Word Snack Lygis 64 : Kada – Daina – Danga – Kaina – Kadangi
Word Snack Lygis 65 : Ar – Lama – Marka – Kamera – Reklama
Word Snack Lygis 66 : Ir – Iki – Tik – Arti – Tikrai – Kritika
Word Snack Lygis 67 : Avis – Vena – Siela – Viela – Elnias – Velnias
Word Snack Lygis 68 : Nuo – Oda – Duona – Nuodai – Naudoti
Word Snack Lygis 69 : Mina – Anksti – Naktis – Šaknis – Šimtas – Minkštas
Word Snack Lygis 70 : Po – Saga – Sala – Galas – Galopas
Word Snack Lygis 71 : Liepa – Pelnas – Pienas – Pilnas – Liepsna – Plienas
Word Snack Lygis 72 : Po – Pas – Kopa – Uola – Pulkas – Kupolas
Word Snack Lygis 73 : Kas – Alus – Kaulas – Klausa – Laukas – Plaukas
Word Snack Lygis 74 : Be – Bet – Eglė – Eilė – Bėgti – Gelbėti
Word Snack Lygis 75 : Ne – Kinas – Kandis – Niekas – Kasdien
Word Snack Lygis 76 : Era – Eiti – Rega – Gerti – Greitai
Word Snack Lygis 77 : Akis – Kiras – Rakis – Ranka – Kranas – Inkaras
Word Snack Lygis 78 : Mes – Tema – Ties – Mesti – Metai – Miestas
Word Snack Lygis 79 : Antis – Marti – Menas – Sirena – Stirna – Terminas
Word Snack Lygis 80 : Dar – Data – Tada – Adata – Atdaras
Word Snack Lygis 81 : Tas – Tik – Data – Tada – Taksi – Daiktas
Word Snack Lygis 82 : Jei – Jis – Veja – Tiesa – Vieta – Atvejis
Word Snack Lygis 83 : Iš – Ant – Ten – Teta – Nešti – Atnešti
Word Snack Lygis 84 : Daug – Saga – Ragas – Rauda – Rudas – Draugas
Word Snack Lygis 85 : Vėsa – Tėvai – Tėvas – Visata – Savaitė
Word Snack Lygis 86 : Esi – Nes – Senas – Siena – Sniegas
Word Snack Lygis 87 : Yra – Arti – Rytai – Ardyti – Daryti – Nardyti
Word Snack Lygis 88 : Arba – Baras – Karas – Krabas – Barakas
Word Snack Lygis 89 : Kada – Daina – Diena – Kaina – Niekada
Word Snack Lygis 90 : Kapas – Koala – Lapas – Pasak – Paskola
Word Snack Lygis 91 : Ar – Ir – Rega – Garai – Pareiga
Word Snack Lygis 92 : Siela – Siena – Elnias – Pienas – Liepsna – Plienas
Word Snack Lygis 93 : Su – Tu – Šaka – Taškas – Aukštas
Word Snack Lygis 94 : Tas – Alkis – Kasti – Kulti – Laukti – Klausti
Word Snack Lygis 95 : Pas – Puma – Puta – Tarp – Putra – Trumpas
Word Snack Lygis 96 : Ne – Vena – Viela – Vilna – Vienas – Velnias
Word Snack Lygis 97 : Lama – Galia – Ilgas – Magas – Migla – Galimas
Word Snack Lygis 98 : Alga – Sala – Galas – Nagas – Langas – Angelas
Word Snack Lygis 99 : Segė – Gerti – Teisė – Tiesė – Sergėti
Word Snack Lygis 100 : Ties – Šesi – Ietis – Vesti – Šviesti
Word Snack Lygis 101 : Kas – Akis – Kandis – Niekas – Kasdien
Word Snack Lygis 102 : Nes – Tas – Tona – Tonas – Betonas
Word Snack Lygis 103 : Mes – Ežys – Menas – Žemas – Žemyn – Žemynas
Word Snack Lygis 104 : Iki – Tik – Kilti – Likti
Word Snack Lygis 105 : Ant – Anas – Nata – Tranas
Word Snack Lygis 106 : Arfa – Ragas – Afrika – Grafas – Grifas – Grafikas
Word Snack Lygis 107 : Ranka – Ratas – Stoka – Raktas – Tankas – Kartonas
Word Snack Lygis 108 : Aidas – Banda – Labai – Baldai – Balnas – Balandis
Word Snack Lygis 109 : Esi – Avis – Dievas – Veidas – Devizas
Word Snack Lygis 110 : Rikis – Irklas – Kalvis – Kirvis – Vilkas – Variklis
Word Snack Lygis 111 : Vėl – Kalė – Katė – Klasė – Vėlus – Lėktuvas
Word Snack Lygis 112 : Aibė – Masė – Mėsa – Baimė – Bėgimas
Word Snack Lygis 113 : Tema – Metai – Miestas – Sistema – Teismas
Word Snack Lygis 114 : Daug – Uoga – Asmuo – Uodas – Godumas
Word Snack Lygis 115 : Lava – Žala – Aviža – Valia – Žalias – Žalvaris
Word Snack Lygis 116 : Pas – Kapas – Pasak – Parkas – Pasaka – Parakas
Word Snack Lygis 117 : Antis – Kasti – Anksti – Naktis – Tinklas
Word Snack Lygis 118 : Dar – Era – Kada – Raketa – Katedra
Word Snack Lygis 119 : Kaina – Karas – Kinas – Kranas – Inkaras
Word Snack Lygis 120 : Ašis – Taksi – Šimtas – Kamštis – Makštis
Word Snack Lygis 121 : Alga – Saga – Sala – Galas – Labas – Gabalas
Word Snack Lygis 122 : Kas – Šaka – Raštas – Taškas – Karštas
Word Snack Lygis 123 : Kur – Akis – Kairė – Kiras – Rakis – Ėriukas
Word Snack Lygis 124 : Alus – Byla – Blusa – Lygus – Gaublys
Word Snack Lygis 125 : Eiti – Teta – Ietis – Tiesa – Ateitis
Word Snack Lygis 126 : Tas – Yra – Rytas – Rūkas – Rūkytas
Word Snack Lygis 127 : Gamta – Menas – Namas – Tamsa – Agentas – Magnetas
Word Snack Lygis 128 : Danga – Darna – Nagas – Ragas – Randas – Gandras
Word Snack Lygis 129 : Apie – Liepa – Siela – Elnias – Pelnas – Liepsna
Word Snack Lygis 130 : Era – Eglė – Lapė – Pelė – Rega – Pergalė
Word Snack Lygis 131 : Ranka – Tankas – Terasa – Tranas – Ekranas – Nektaras
Word Snack Lygis 132 : Emu – Esi – Mes – Meniu – Numeris
Word Snack Lygis 133 : Avis – Alkis – Slyva – Kalvis – Vilkas – Kvailys
Word Snack Lygis 134 : Ausis – Turtas – Strutis – Surasti – Sutartis – Turistas
Word Snack Lygis 135 : Kava – Sekti – Taika – Keista – Vaikas – Sveikata
Word Snack Lygis 136 : Lama – Galia – Ilgas – Migla – Galimas
Word Snack Lygis 137 : Vaza – Aidas – Dvasia – Visada – Vaizdas
Word Snack Lygis 138 : Bet – Data – Tada – Dieta – Debatai
Word Snack Lygis 139 : Ant – Ten – Nata – Lenta – Planeta
Word Snack Lygis 140 : Ties – Mesti – Metai – Sietas – Teismas
Word Snack Lygis 141 : Oras – Asmuo – Urvas – Voras – Svarmuo
Word Snack Lygis 142 : Nes – Siena – Kandis – Niekas – Kasdien
Word Snack Lygis 143 : Kas – Tik – Akis – Taksi – Aiškus – Aukštis
Word Snack Lygis 144 : Kalė – Kalva – Karvė – Lerva – Varlė – Akvarelė
Word Snack Lygis 145 : Kapas – Pasak – Laukas – Pulkas – Plaukas
Word Snack Lygis 146 : Jei – Joti – Toli – Retai – Teorija – Loterija
Word Snack Lygis 147 : Pas – Anas – Sala – Lapas – Planas
Word Snack Lygis 148 : Pas – Sala – Lapas – Slapta – Tepalas
Word Snack Lygis 149 : Tas – Tema – Tiesa – Miestas – Sistema
Word Snack Lygis 150 : Aibė – Bitė – Katė – Kaltė – Lėtai – Kalbėti
Word Snack Lygis 151 : Lava – Valia – Asilas – Laivas – Laisvas
Word Snack Lygis 152 : Alus – Daug – Ledas – Deglas – Gedulas
Word Snack Lygis 153 : Kinas – Anksti – Elitas – Keltas – Naktis – Klientas
Word Snack Lygis 154 : Arti – Taip – Tarp – Rytai – Prašyti
Word Snack Lygis 155 : Iki – Tik – Rikis – Kirtis – Sritis – Skristi
Word Snack Lygis 156 : Arba – Saga – Baras – Grybas – Sargyba
Word Snack Lygis 157 : Alkis – Kelis – Siela – Kelias – Kabelis
Word Snack Lygis 158 : Kilti – Kulti – Lieti – Likti – Laukti – Keliauti
Word Snack Lygis 159 : Data – Kada – Tada – Raketa – Katedra
Word Snack Lygis 160 : Ratas – Raktas – Raštas – Taškas – Karštas
Word Snack Lygis 161 : Imti – Mina – Nata – Kaina – Namai – Tinkamai
Word Snack Lygis 162 : Pas – Anas – Pasas – Sapnas – Snapas – Sparnas
Word Snack Lygis 163 : Kur – Kairė – Kruša – Šiaurė – Kriaušė
Word Snack Lygis 164 : Siena – Viela – Elnias – Vienas – Velnias
Word Snack Lygis 165 : Iki – Kiras – Rakis – Rikis – Kibiras
Word Snack Lygis 166 : Era – Esi – Apie – Šesi – Prieš – Priešas
Word Snack Lygis 167 : Labai – Labas – Lobis – Balnas – Bonsai – Balionas
Word Snack Lygis 168 : Nes – Ties – Nulis – Lietus – Tunelis
Word Snack Lygis 169 : Ant – Nuo – Tona – Tonas – Spinta – Sapnuoti
Word Snack Lygis 170 : Kas – Akis – Kasti – Taksi – Tinklas
Word Snack Lygis 171 : Tas – Ten – Antis – Senas – Sietas – Tenisas
Word Snack Lygis 172 : Šaka – Lašas – Laikas – Šilkas – Laiškas – Šalikas
Word Snack Lygis 173 : Marti – Menas – Mesti – Metai – Retai – Terminas
Word Snack Lygis 174 : Dar – Rokas – Kadras – Kardas – Skarda – Akordas
Word Snack Lygis 175 : Lama – Galas – Galia – Migla – Galimas
Word Snack Lygis 176 : Mes – Tema – Melas – Tamsa – Metalas
Word Snack Lygis 177 : Saga – Magas – Ragas – Gramas – Margas
Word Snack Lygis 178 : Anksti – Miškas – Naktis – Šaknis – Šimtas – Minkštas
Word Snack Lygis 179 : Sala – Kapas – Lapas – Pulkas – Plaukas
Word Snack Lygis 180 : Tik – Lenta – Elitas – Keltas – Niekas – Klientas
Word Snack Lygis 181 : Data – Kada – Tada – Aidas – Taika – Daiktas
Word Snack Lygis 182 : Kaip – Puta – Pušis – Piktas – Aukštis – Paukštis
Word Snack Lygis 183 : Arba – Banga – Baras – Nagas – Organas – Garbanos
Word Snack Lygis 184 : Arti – Taip – Tarp – Ratas – Piratas
Word Snack Lygis 185 : Dieta – Sekti – Arktis – Keista – Kreida – Kreditas
Word Snack Lygis 186 : Pas – Yra – Karas – Pasak – Parkas – Paskyra
Word Snack Lygis 187 : Apie – Elnias – Pienas – Pilnas – Liepsna
Word Snack Lygis 188 : Ašis – Kiras – Rakis – Varis – Vikšras
Word Snack Lygis 189 : Esi – Diena – Siena – Kandis – Kasdien
Word Snack Lygis 190 : Alga – Kava – Alyva – Galva – Kalva – Valgykla
Word Snack Lygis 191 : Iki – Kaina – Kinas – Avinas – Vaikas – Vainikas
Word Snack Lygis 192 : Kas – Akis – Alus – Laukti – Klausti
Word Snack Lygis 193 : Avis – Siela – Viela – Vienas – Velnias
Word Snack Lygis 194 : Era – Anas – Ranka – Kranas – Ekranas
Word Snack Lygis 195 : Ant – Antis – Senas – Tiesa – Tenisas
Word Snack Lygis 196 : Oras – Darna – Uodas – Randas – Uranas – Raudonas
Word Snack Lygis 197 : Mes – Mina – Retai – Metras – Stirna – Terminas
Word Snack Lygis 198 : Tema – Mesti – Sietas – Miestas – Sistema
Word Snack Lygis 199 : Kur – Upė – Erkė – Prekė – Kepurė
Word Snack Lygis 200 : Kelis – Irklas – Kalvis – Kelias – Vilkas – Karvelis
Word Snack Lygis 201 : Ties – Šesi – Ietis – Vesti – Šviesti
Word Snack Lygis 202 : Ten – Nata – Teta – Lenta – Atletas – Talentas
Word Snack Lygis 203 : Saga – Girtas – Gitara – Tigras – Tranas – Granitas
Word Snack Lygis 204 : Kalba – Koala – Balnas – Kalnas – Lankas – Balkonas
Word Snack Lygis 205 : Tas – Puma – Puta – Tarp – Putra – Trumpas
Word Snack Lygis 206 : Eiti – Lieti – Pilis – Leisti – Peilis – Pilietis
Word Snack Lygis 207 : Aibė – Sala – Labai – Labas – Abisalė
Word Snack Lygis 208 : Ilgas – Šokas – Šokis – Logika – Šilkas – Logiškas
Word Snack Lygis 209 : Dėti – Pėda – Taip – Raidė – Padėti – Pradėti
Word Snack Lygis 210 : Tik – Kasti – Taksi – Miškas – Makštis
Word Snack Lygis 211 : Oda – Kada – Mada – Mano – Komanda
Word Snack Lygis 212 : Vėl – Alga – Lapė – Galva – Pagalvė
Word Snack Lygis 213 : Yra – Arba – Baras – Ragas – Sargyba
Word Snack Lygis 214 : Esi – Avis – Dievas – Veidas – Devizas
Word Snack Lygis 215 : Arti – Kiras – Rakis – Taksi – Arktis
Word Snack Lygis 216 : Dar – Data – Tada – Adata – Atdaras
Word Snack Lygis 217 : Lapas – Kaulas – Klausa – Laukas – Pulkas – Plaukas
Word Snack Lygis 218 : Nes – Vilna – Elnias – Vienas – Velnias
Word Snack Lygis 219 : Pasas – Platus – Pulsas – Slapta – Stalas – Plaustas
Word Snack Lygis 220 : Pas – Kapas – Pasak – Parkas – Pasaka – Parakas
Word Snack Lygis 221 : Apie – Siena – Pilnas – Liepsna – Plienas
Word Snack Lygis 222 : Aidas – Dalis – Ledas – Siela – Idealas
Word Snack Lygis 223 : Ant – Anas – Nata – Nagas – Agentas
Word Snack Lygis 224 : Ežys – Menas – Žemas – Žemyn – Žemynas
Word Snack Lygis 225 : Tyla – Alkis – Klasė – Sėkla – Sakyti – Taisyklė
Word Snack Lygis 226 : Kas – Akis – Visas – Viskas – Sveikas
Word Snack Lygis 227 : Eiti – Rega – Gerti – Retai – Greitai
Word Snack Lygis 228 : Upė – Kaip – Pusė – Puta – Piktas – Upėtakis
Word Snack Lygis 229 : Diena – Kinas – Kandis – Niekas – Kasdien
Word Snack Lygis 230 : Tas – Metai – Sietas – Miestas – Sistema
Word Snack Lygis 231 : Kaina – Karas – Ranka – Kranas – Inkaras
Word Snack Lygis 232 : Bet – Bitė – Eglė – Eilė – Bėgti – Gelbėti
Word Snack Lygis 233 : Tarp – Ratas – Raketa – Raktas – Paketas – Parketas
Word Snack Lygis 234 : Iglu – Gilus – Nosis – Nulis – Ugnis – Gluosnis
Word Snack Lygis 235 : Era – Mes – Tema – Meras – Metras
Word Snack Lygis 236 : Avis – Kiras – Varis – Irklas – Kalvis – Variklis
Word Snack Lygis 237 : Jau – Mina – Namai – Jaunas – Naujas – Jaunimas
Word Snack Lygis 238 : Oras – Sala – Koala – Rokas – Koralas
Word Snack Lygis 239 : Alus – Lava – Lapas – Spalva – Apvalus
Word Snack Lygis 240 : Ausis – Turtas – Strutis – Surasti – Sutartis – Turistas
Word Snack Lygis 241 : Nes – Ties – Senas – Tiesa – Tenisas
Word Snack Lygis 242 : Esi – Vena – Viela – Vilna – Vienas – Velnias
Word Snack Lygis 243 : Siela – Siena – Elnias – Pienas – Pilnas – Plienas
Word Snack Lygis 244 : Ant – Ten – Nata – Lenta – Planeta
Word Snack Lygis 245 : Pas – Kopa – Uola – Pulkas – Kupolas
Word Snack Lygis 246 : Alga – Saga – Galas – Nagas – Langas – Angelas
Word Snack Lygis 247 : Nuo – Mano – Asmuo – Mulas – Malonus
Word Snack Lygis 248 : Iki – Joti – Toli – Kilti – Likti – Klijuoti
Word Snack Lygis 249 : Kas – Akis – Alkis – Kelis – Kelias
Word Snack Lygis 250 : Tik – Antis – Kasti – Taksi – Naktis
Word Snack Lygis 251 : Ašis – Miškas – Šimtas – Kamštis – Makštis
Word Snack Lygis 252 : Kapas – Pasak – Kaulas – Klausa – Plaukas
Word Snack Lygis 253 : Tada – Adata – Kadras – Kardas – Skarda – Daktaras
Word Snack Lygis 254 : Byla – Lysė – Tyla – Vėsa – Tėvas – Valstybė
Word Snack Lygis 255 : Arti – Taip – Tarp – Rytai – Prašyti
Word Snack Lygis 256 : Bet – Batas – Labas – Baltas – Baletas
Word Snack Lygis 257 : Kinas – Sekti – Elitas – Keista – Keltas – Klientas
Word Snack Lygis 258 : Avis – Visas – Kiemas – Viskas – Sveikas – Veiksmas
Word Snack Lygis 259 : Lama – Sala – Melas – Tamsa – Metalas
Word Snack Lygis 260 : Tas – Yra – Rytas – Rūkas – Rūkytas
Word Snack Lygis 261 : Vaza – Aidas – Dvasia – Visada – Vaizdas
Word Snack Lygis 262 : Dėl – Lapė – Pelė – Pėda – Pelėda
Word Snack Lygis 263 : Kaina – Kiras – Rakis – Ranka – Inkaras
Word Snack Lygis 264 : Kaip – Kalva – Pieva – Valia – Viela – Kvepalai
Word Snack Lygis 265 : Anas – Pasas – Sapnas – Snapas – Sparnas
Word Snack Lygis 266 : Dar – Data – Kada – Raketa – Katedra
Word Snack Lygis 267 : Esi – Mes – Tema – Ties – Miestas
Word Snack Lygis 268 : Nes – Antis – Senas – Siena – Tenisas
Word Snack Lygis 269 : Alyva – Vilna – Avinas – Laivas – Lavina – Laivynas
Word Snack Lygis 270 : Liepa – Elnias – Pelnas – Pienas – Liepsna – Plienas
Word Snack Lygis 271 : Alus – Daug – Ledas – Deglas – Gedulas
Word Snack Lygis 272 : Arba – Basas – Skuba – Auksas – Krabas – Barsukas
Word Snack Lygis 273 : Akis – Alkis – Slyva – Kalvis – Vilkas – Kvailys
Word Snack Lygis 274 : Uola – Akmuo – Asmuo – Lokys – Mulas – Kamuolys
Word Snack Lygis 275 : Kopa – Kapas – Koala – Pasak – Paskola
Word Snack Lygis 276 : Kur – Kurti – Rikis – Kirtis – Turkis – Surinkti
Word Snack Lygis 277 : Alga – Saga – Galas – Lapas – Galopas
Word Snack Lygis 278 : Kas – Kulti – Taksi – Laukti – Klausti
Word Snack Lygis 279 : Ietis – Lieti – Siela – Elitas – Leisti – Atleisti
Word Snack Lygis 280 : Kelis – Kinas – Kelias – Keltas – Niekas – Klientas
Word Snack Lygis 281 : Jis – Jūs – Pas – Jūra – Pajūris
Word Snack Lygis 282 : Apie – Ašis – Šesi – Prieš – Priešas
Word Snack Lygis 283 : Era – Tas – Ten – Scena – Centras
Word Snack Lygis 284 : Jei – Arti – Joti – Retai – Teorija
Word Snack Lygis 285 : Katė – Sekti – Teisė – Tiesė – Keista – Tiekėjas
Word Snack Lygis 286 : Banda – Labai – Labas – Baldai – Balnas – Balandis
Word Snack Lygis 287 : Anas – Oras – Garso – Nagas – Ragas – Organas
Word Snack Lygis 288 : Mes – Avis – Žemas – Žiema – Vežimas
Word Snack Lygis 289 : Ant – Tona – Stoka – Tankas – Nuosaka – Santuoka
Word Snack Lygis 290 : Kada – Daina – Danga – Kaina – Kadangi
Word Snack Lygis 291 : Oda – Yra – Rytai – Ardyti – Daryti – Parodyti
Word Snack Lygis 292 : Tik – Kaip – Taip – Kasti – Piktas
Word Snack Lygis 293 : Bet – Data – Tada – Dieta – Debatai
Word Snack Lygis 294 : Dar – Arba – Baras – Dabar – Darbas
Word Snack Lygis 295 : Lama – Kaimas – Kaulas – Klausa – Laikas – Laukimas
Word Snack Lygis 296 : Mina – Marti – Menas – Meras – Sirena – Terminas
Word Snack Lygis 297 : Iki – Akis – Alkis – Kilimas – Likimas
Word Snack Lygis 298 : Vėsa – Tėvai – Tėvas – Visata – Savaitė
Word Snack Lygis 299 : Tema – Ties – Mesti – Tiesa – Miestas – Sistema
Word Snack Lygis 300 : Alus – Sala – Kapas – Laukas – Pulkas – Plaukas
Word Snack Lygis 301 : Karas – Ranka – Ratas – Kranas – Tranas – Kartonas
Word Snack Lygis 302 : Alga – Saga – Dalis – Galia – Ilgas – Dialogas
Word Snack Lygis 303 : Vėl – Kava – Kalva – Lerva – Varlė – Akvarelė
Word Snack Lygis 304 : Nes – Ten – Senas – Sietas – Tenisas
Word Snack Lygis 305 : Tas – Teta – Ateiti – Leisti – Ateitis – Atleisti
Word Snack Lygis 306 : Pas – Liepa – Siela – Pilnas – Liepsna – Plienas
Word Snack Lygis 307 : Era – Esi – Apie – Prieš – Priešas
Word Snack Lygis 308 : Iki – Eiti – Ietis – Sekti – Keisti
Word Snack Lygis 309 : Eglė – Lapė – Pelė – Rega – Pergalė
Word Snack Lygis 310 : Kur – Upė – Erkė – Prekė – Kepurė
Word Snack Lygis 311 : Ant – Taksi – Anksti – Naktis – Tinklas
Word Snack Lygis 312 : Gamta – Magas – Namas – Tamsa – Agentas – Magnetas
Word Snack Lygis 313 : Avis – Ausis – Urvas – Visas – Visur – Virusas
Word Snack Lygis 314 : Kalvis – Laivas – Vaikas – Laiškas – Šalikas – Klavišas
Word Snack Lygis 315 : Kas – Kinas – Kiras – Rakis – Įrankis
Word Snack Lygis 316 : Dar – Oda – Oras – Rokas – Skarda – Akordas
Word Snack Lygis 317 : Nata – Stoka – Tonas – Šokas – Tankas – Kaštonas
Word Snack Lygis 318 : Antis – Marti – Metai – Siena – Metras – Terminas
Word Snack Lygis 319 : Tik – Ašis – Kasti – Aiškus – Aukštis
Word Snack Lygis 320 : Pasak – Taika – Piktas – Pyktis – Sakyti – Pasakyti
Word Snack Lygis 321 : Mes – Tema – Ties – Tiesa – Teismas
Word Snack Lygis 322 : Alkis – Rikis – Varis – Kirvis – Vilkas – Variklis
Word Snack Lygis 323 : Daug – Nuga – Pigus – Ugnis – Dangus – Pudingas
Word Snack Lygis 324 : Kada – Daina – Diena – Kaina – Niekada
Word Snack Lygis 325 : Aibė – Sala – Labai – Labas – Abisalė
Word Snack Lygis 326 : Bet – Nes – Tas – Ten – Betonas
Word Snack Lygis 327 : Yra – Arti – Rytai – Ardyti – Nardyti
Word Snack Lygis 328 : Alga – Kava – Alyva – Galva – Kalva – Valgykla
Word Snack Lygis 329 : Lapas – Kaulas – Klausa – Laukas – Pulkas – Plaukas
Word Snack Lygis 330 : Esi – Kelis – Siela – Kelias – Kabelis
Word Snack Lygis 331 : Arba – Baras – Karas – Krabas – Barakas
Word Snack Lygis 332 : Era – Lama – Marka – Kamera – Reklama
Word Snack Lygis 333 : Vėl – Klasė – Saulė – Sėkla – Vėlus – Lėktuvas
Word Snack Lygis 334 : Data – Tada – Adata – Ratas – Atdaras
Word Snack Lygis 335 : Saga – Garai – Ragas – Garsas – Gaisras
Word Snack Lygis 336 : Kur – Akis – Kairė – Kiras – Rakis – Ėriukas
Word Snack Lygis 337 : Segė – Gerti – Teisė – Tiesė – Sergėti
Word Snack Lygis 338 : Alus – Byla – Blusa – Lygus – Gaublys
Word Snack Lygis 339 : Lava – Visas – Asilas – Laivas – Laisvas
Word Snack Lygis 340 : Kaip – Kopa – Toli – Kilti – Pilka – Politika
Word Snack Lygis 341 : Pas – Kapas – Pasak – Parkas – Paskyra
Word Snack Lygis 342 : Ant – Mano – Mina – Tona – Motina
Word Snack Lygis 343 : Dar – Danga – Darna – Nagas – Gandras
Word Snack Lygis 344 : Vena – Vilna – Elnias – Vienas – Velnias
Word Snack Lygis 345 : Anas – Kaina – Kinas – Ranka – Kranas – Inkaras
Word Snack Lygis 346 : Eiti – Ties – Ietis – Vesti – Šviesti
Word Snack Lygis 347 : Mesti – Metai – Sietas – Miestas – Sistema – Teismas
Word Snack Lygis 348 : Šaka – Lašas – Šilkas – Laiškas – Šalikas
Word Snack Lygis 349 : Tas – Arti – Taip – Tarp – Pirštas
Word Snack Lygis 350 : Ežys – Menas – Žemas – Žemyn – Žemynas
Word Snack Lygis 351 : Tik – Alkis – Kasti – Anksti – Tinklas
Word Snack Lygis 352 : Saga – Caras – Garai – Ragas – Cigaras
Word Snack Lygis 353 : Kas – Avis – Alkis – Kalvis – Vilkas
Word Snack Lygis 354 : Yra – Arba – Baras – Grybas – Sargyba
Word Snack Lygis 355 : Karas – Rokas – Kadras – Kardas – Skarda – Akordas
Word Snack Lygis 356 : Bet – Bitė – Eglė – Eilė – Bėgti – Gelbėti
Word Snack Lygis 357 : Alga – Sala – Galas – Labas – Gabalas
Word Snack Lygis 358 : Ant – Antis – Siena – Tiesa – Tenisas
Word Snack Lygis 359 : Iki – Rikis – Kirtis – Sritis – Skristi
Word Snack Lygis 360 : Data – Tada – Aidas – Taika – Daiktas
Word Snack Lygis 361 : Esi – Apie – Siela – Pelnas – Pienas – Plienas
Word Snack Lygis 362 : Akis – Ašis – Taksi – Aiškus – Aukštis
Word Snack Lygis 363 : Era – Mes – Tema – Meras – Metras
Word Snack Lygis 364 : Tik – Kasti – Kiras – Rakis – Arktis
Word Snack Lygis 365 : Marti – Pirma – Tamsa – Artimas – Piratas – Primatas
Word Snack Lygis 366 : Dėl – Lapė – Pelė – Pėda – Pelėda
Word Snack Lygis 367 : Era – Nes – Oda – Oras – Nedoras
Word Snack Lygis 368 : Nata – Tankas – Terasa – Tranas – Ekranas – Nektaras
Word Snack Lygis 369 : Žala – Aviža – Valia – Laivas – Žalias – Žalvaris
Word Snack Lygis 370 : Upė – Katė – Pusė – Puta – Piktas – Upėtakis
Word Snack Lygis 371 : Dalis – Ledas – Medis – Melas – Mielas – Medalis
Word Snack Lygis 372 : Eiti – Ties – Ietis – Lieti – Leisti
Word Snack Lygis 373 : Pas – Akis – Kaip – Kėnis – Kapinės
Word Snack Lygis 374 : Diena – Kinas – Kandis – Niekas – Kasdien
Word Snack Lygis 375 : Kur – Kairė – Kruša – Šiaurė – Kriaušė
Word Snack Lygis 376 : Kas – Alus – Kopa – Uola – Pulkas – Kupolas
Word Snack Lygis 377 : Baras – Basas – Auksas – Krabas – Kursas – Barsukas
Word Snack Lygis 378 : Pas – Kava – Kapas – Pasak – Kvapas
Word Snack Lygis 379 : Ten – Antis – Tiesa – Sietas – Tenisas
Word Snack Lygis 380 : Tas – Alkis – Kulti – Laukti – Klausti
Word Snack Lygis 381 : Dar – Daug – Ragas – Rauda – Rudas – Draugas
Word Snack Lygis 382 : Tik – Kada – Aidas – Kasti – Taika – Daiktas
Word Snack Lygis 383 : Bet – Batas – Labas – Baltas – Baletas
Word Snack Lygis 384 : Arti – Retai – Sekti – Taksi – Keista – Streikas
Word Snack Lygis 385 : Aibė – Bitė – Kalė – Kaltė – Lėtai – Kalbėti
Word Snack Lygis 386 : Pupa – Ausis – Plius – Pulsas – Spalis – Puslapis
Word Snack Lygis 387 : Iki – Kiras – Rakis – Rikis – Kibiras
Word Snack Lygis 388 : Oras – Sala – Karas – Rokas – Koralas
Word Snack Lygis 389 : Vėl – Alga – Lapė – Lava – Galva – Pagalvė
Word Snack Lygis 390 : Tona – Stoka – Tonas – Tankas – Nuotaka – Santuoka
Word Snack Lygis 391 : Esi – Avis – Dievas – Veidas – Devizas
Word Snack Lygis 392 : Anas – Pasas – Sapnas – Snapas – Sparnas
Word Snack Lygis 393 : Iglu – Gilus – Nosis – Nulis – Ugnis – Gluosnis
Word Snack Lygis 394 : Liepa – Siena – Pelnas – Pienas – Liepsna – Plienas
Word Snack Lygis 395 : Mes – Mano – Mina – Menas – Molis – Melionas
Word Snack Lygis 396 : Eiti – Teta – Ties – Ietis – Ateiti – Ateitis
Word Snack Lygis 397 : Era – Apie – Rega – Garai – Pareiga
Word Snack Lygis 398 : Ant – Oda – Duona – Duoti – Naudoti
Word Snack Lygis 399 : Aidas – Dalis – Ledas – Siela – Idealas
Word Snack Lygis 400 : Nes – Ten – Nata – Saga – Nagas – Agentas
Word Snack Lygis 401 : Kilti – Kulti – Lieti – Likti – Laukti – Keliauti
Word Snack Lygis 402 : Kapas – Lapas – Pasak – Kaulas – Plaukas
Word Snack Lygis 403 : Tema – Melas – Metai – Elitas – Mielas – Mastelis
Word Snack Lygis 404 : Data – Kada – Tada – Raketa – Katedra
Word Snack Lygis 405 : Kas – Akis – Alkis – Kelis – Kelias
Word Snack Lygis 406 : Nes – Ten – Senas – Tiesa – Tenisas
Word Snack Lygis 407 : Tik – Antis – Kinas – Taksi – Naktis – Tinklas
Word Snack Lygis 408 : Arti – Taip – Tarp – Ratas – Piratas
Word Snack Lygis 409 : Erkė – Kalva – Karvė – Lerva – Varlė – Akvarelė
Word Snack Lygis 410 : Karas – Raktas – Raštas – Taškas – Karštas
Word Snack Lygis 411 : Jau – Namai – Namas – Jaunas – Naujas – Jaunimas
Word Snack Lygis 412 : Dar – Arba – Baras – Dabar – Darbas
Word Snack Lygis 413 : Katė – Vėsa – Tėvai – Tėvas – Sakyti – Vaikystė
Word Snack Lygis 414 : Alga – Lama – Galia – Magas – Galimas
Word Snack Lygis 415 : Avis – Rikis – Irklas – Kalvis – Kirvis – Variklis
Word Snack Lygis 416 : Ašis – Kiras – Rakis – Varis – Vikšras
Word Snack Lygis 417 : Lysė – Lyti – Tyla – Lėtai – Skylė – Taisyklė
Word Snack Lygis 418 : Esi – Jei – Jis – Ugnis – Genijus
Word Snack Lygis 419 : Oda – Ilgas – Migla – Molis – Dalgis – Migdolas
Word Snack Lygis 420 : Oras – Asmuo – Urvas – Voras – Svarmuo
Word Snack Lygis 421 : Nuga – Ragas – Nugara – Ragana – Uranas – Uraganas
Word Snack Lygis 422 : Ant – Nuo – Nata – Tona – Nuotaka
Word Snack Lygis 423 : Alus – Daug – Ledas – Deglas – Gedulas
Word Snack Lygis 424 : Liepa – Siela – Pienas – Pilnas – Plienas
Word Snack Lygis 425 : Kava – Laivas – Vaikas – Vaškas – Vilkas – Klavišas
Word Snack Lygis 426 : Era – Pas – Apie – Šesi – Prieš – Priešas
Word Snack Lygis 427 : Mes – Tema – Metai – Miestas – Sistema
Word Snack Lygis 428 : Kopa – Kapas – Lapas – Pasak – Paskola
Word Snack Lygis 429 : Tas – Arti – Marti – Ratas – Tamsa – Artimas
Word Snack Lygis 430 : Nes – Anas – Galas – Nagas – Langas – Angelas
Word Snack Lygis 431 : Kūnas – Anūkas – Kalnas – Lankas – Lakūnas
Word Snack Lygis 432 : Lava – Sala – Labas – Alavas – Vabalas
Word Snack Lygis 433 : Mina – Retai – Metras – Sirena – Stirna – Terminas
Word Snack Lygis 434 : Dar – Saga – Darna – Randas – Gandras
Word Snack Lygis 435 : Kas – Karas – Koala – Rokas – Koralas
Word Snack Lygis 436 : Bet – Data – Tada – Dieta – Debatai
Word Snack Lygis 437 : Eglė – Lapė – Pelė – Rega – Pergalė
Word Snack Lygis 438 : Antis – Senas – Siena – Sietas – Tenisas
Word Snack Lygis 439 : Kaulas – Klausa – Laukas – Pulkas – Plaukas
Word Snack Lygis 440 : Tik – Ties – Sekti – Tiesa – Keista
Word Snack Lygis 441 : Yra – Taip – Tarp – Rytai – Prašyti
Word Snack Lygis 442 : Akis – Kaip – Alkis – Pilka – Plikas
Word Snack Lygis 443 : Kasti – Kulti – Taksi – Laukti – Klausti
Word Snack Lygis 444 : Vaza – Aidas – Dvasia – Visada – Vaizdas
Word Snack Lygis 445 : Ant – Ten – Mano – Tona – Moneta
Word Snack Lygis 446 : Nuo – Iglu – Gelis – Gilus – Nulis – Geluonis
Word Snack Lygis 447 : Eiti – Ietis – Lieti – Pilis – Peilis – Pilietis
Word Snack Lygis 448 : Iki – Kilti – Kėnis – Likti – Klėtis – Stiklinė
Word Snack Lygis 449 : Kur – Kairė – Kiras – Rakis – Ėriukas
Word Snack Lygis 450 : Esi – Mes – Žemas – Žiema – Vežimas
Word Snack Lygis 451 : Anas – Kaina – Kinas – Ranka – Inkaras
Word Snack Lygis 452 : Oda – Daug – Uoga – Uodas – Godumas
Word Snack Lygis 453 : Alga – Galas – Galia – Nagas – Anglis – Signalas
Word Snack Lygis 454 : Kapas – Parkas – Raketa – Raktas – Terasa – Parketas
Word Snack Lygis 455 : Saga – Garai – Ragas – Garsas – Gaisras
Word Snack Lygis 456 : Kas – Kada – Oras – Rokas – Kardas – Akordas
Word Snack Lygis 457 : Dar – Data – Tada – Adata – Ratas – Atdaras
Word Snack Lygis 458 : Imti – Mina – Nata – Namai – Taika – Tinkamai
Word Snack Lygis 459 : Nes – Pas – Apie – Siena – Pienas
Word Snack Lygis 460 : Bet – Eglė – Eilė – Bėgti – Gelbėti
Word Snack Lygis 461 : Tema – Mesti – Metai – Miestas – Teismas
Word Snack Lygis 462 : Darna – Duona – Rauda – Randas – Uranas – Raudonas
Word Snack Lygis 463 : Alkis – Kelis – Siela – Kelias – Kabelis
Word Snack Lygis 464 : Era – Arti – Rega – Retai – Greitai
Word Snack Lygis 465 : Avis – Vėsa – Tėvai – Tėvas – Visata – Savaitė
Word Snack Lygis 466 : Tas – Ašis – Taksi – Aiškus – Aukštis
Word Snack Lygis 467 : Ten – Ties – Nulis – Lietus – Tunelis
Word Snack Lygis 468 : Taip – Rytai – Rytas – Ardyti – Daryti – Spardyti
Word Snack Lygis 469 : Puma – Puta – Tarp – Putra – Trumpas
Word Snack Lygis 470 : Pieva – Pilka – Valia – Viela – Veikla – Kvepalai
Word Snack Lygis 471 : Ant – Tik – Kasti – Anksti – Naktis
Word Snack Lygis 472 : Alyva – Slyva – Vilna – Vynas – Avinas – Lavina – Laivynas
Word Snack Lygis 473 : Ausis – Urvas – Varis – Visas – Visur – Virusas
Word Snack Lygis 474 : Nuo – Oda – Tona – Duoti – Nuodai – Naudoti
Word Snack Lygis 475 : Gamta – Menas – Namas – Tamsa – Agentas – Magnetas
Word Snack Lygis 476 : Saga – Magas – Ragas – Gramas – Margas
Word Snack Lygis 477 : Kas – Kova – Kovas – Vokas – Sąvoka
Word Snack Lygis 478 : Kada – Daina – Diena – Kaina – Niekada
Word Snack Lygis 479 : Elitas – Keista – Keltas – Niekas – Tinklas – Klientas
Word Snack Lygis 480 : Alga – Saga – Sala – Galas – Gabalas
Word Snack Lygis 481 : Alus – Lava – Lapas – Spalva – Apvalus
Word Snack Lygis 482 : Oras – Rokas – Kadras – Skarda – Akordas
Word Snack Lygis 483 : Metai – Tiesa – Sietas – Miestas – Sistema
Word Snack Lygis 484 : Kalba – Koala – Labas – Balnas – Lankas – Balkonas
Word Snack Lygis 485 : Akis – Alkis – Kiras – Rakis – Irklas
Word Snack Lygis 486 : Apie – Liepa – Siela – Elnias – Pienas – Liepsna
Word Snack Lygis 487 : Mes – Lama – Tema – Melas – Metalas
Word Snack Lygis 488 : Tas – Antis – Dagtis – Dantis – Dangtis
Word Snack Lygis 489 : Iki – Rikis – Kirtis – Sritis – Skristi
Word Snack Lygis 490 : Pas – Kava – Kapas – Pasak – Kvapas
Word Snack Lygis 491 : Dėti – Pėda – Tarp – Raidė – Padėti – Pradėti
Word Snack Lygis 492 : Ant – Ten – Tyla – Lenta – Lentyna
Word Snack Lygis 493 : Tik – Kaip – Taip – Kasti – Taksi – Piktas
Word Snack Lygis 494 : Jei – Arti – Joti – Retai – Teorija
Word Snack Lygis 495 : Esi – Eiti – Ties – Ietis – Sekti – Keisti
Word Snack Lygis 496 : Dar – Daug – Rauda – Rudas – Draugas
Word Snack Lygis 497 : Nes – Kinas – Siena – Kandis – Kasdien
Word Snack Lygis 498 : Kas – Anas – Karas – Ranka – Kranas
Word Snack Lygis 499 : Galia – Ilgas – Magas – Migla – Galimas
Word Snack Lygis 500 : Nuo – Mano – Uola – Asmuo – Malonus