Sanapala Vastaukset ja Ratkaisut kaikki Tasot

Sanapala vastauksia ja ratkaisuja kaikilla tasoilla, autamme sinua ratkaisemaan kaikki tasot APNAX: n luomaa sanan palapeliä varten ja saatavilla Android, iPhone, iPad ja iPod touchille. Tavoitteena on yksinkertainen, vain löytää kaikki piilotetut sanat. Juuttunut ja tarvitset apua? Löydä kaikki alla olevat ratkaisut.

Sanapala Vastaukset

Sanapala Taso 1 : Te – Tee
Sanapala Taso 2 : Yö – Työ
Sanapala Taso 3 : Jo – Ajo – Jano
Sanapala Taso 4 : No – Kone
Sanapala Taso 5 : Isi – Siis
Sanapala Taso 6 : Ei – Me – Emi
Sanapala Taso 7 : Luu – Luku – Koulu – Kuulo
Sanapala Taso 8 : Itä – Täi – Äiti
Sanapala Taso 9 : Suo – Solu – Ulos
Sanapala Taso 10 : Hiha – Ihan – Hanhi – Hihna
Sanapala Taso 11 : Iho – Ovi – Voi – Huvi – Vuohi
Sanapala Taso 12 : Ilta – Lasi – Tila – Altis – Lasti
Sanapala Taso 13 : Koe – Koi – Noki – Onki – Keino
Sanapala Taso 14 : Aito – Into – Tina – Noita
Sanapala Taso 15 : Akku – Kuka – Kakku – Kukka
Sanapala Taso 16 : Ala – Alas – Salva – Valas
Sanapala Taso 17 : Arvo – Kova – Rako – Korva
Sanapala Taso 18 : Suu – Isku – Suku – Uusi – Kuusi
Sanapala Taso 19 : Tuo – Tuli – Tulo – Tuoli
Sanapala Taso 20 : Maa – Ilma – Maali – Maila
Sanapala Taso 21 : Joki – Noki – Onki – Jokin
Sanapala Taso 22 : Alku – Alue – Leuka – Lukea
Sanapala Taso 23 : Iso – Koi – Olki – Lisko
Sanapala Taso 24 : Ansa – Kana – Kasa – Kansa – Sanka
Sanapala Taso 25 : Sali – Lasit – Lista – Silta
Sanapala Taso 26 : Kuu – Puu – Puku
Sanapala Taso 27 : Eli – Veli – Väli – Lievä – Vielä
Sanapala Taso 28 : Apu – Papu – Pula – Lappu
Sanapala Taso 29 : Aasi – Aita – Asia – Sata – Saati
Sanapala Taso 30 : Me – Emi – Meri – Metri
Sanapala Taso 31 : Alas – Lava – Salva – Valas
Sanapala Taso 32 : Aika – Kala – Laki – Lika – Kaali
Sanapala Taso 33 : Se – Isä – Sinä – Seinä
Sanapala Taso 34 : Jo – No – Uni – Juoni
Sanapala Taso 35 : Ilta – Liha – Tila – Lahti
Sanapala Taso 36 : Eno – Koe – Kone – Keino
Sanapala Taso 37 : Isi – Miks – Miksi
Sanapala Taso 38 : Auki – Kori – Rako – Kuori – Kuoria
Sanapala Taso 39 : Ala – Lato – Talo – Aalto
Sanapala Taso 40 : Ei – Itä – Täi – Itse – Etsiä
Sanapala Taso 41 : Suo – Solu – Ulos – Liuos – Suoli
Sanapala Taso 42 : Kesä – Käsi – Sekä – Iskeä
Sanapala Taso 43 : Te – Erä – Terä – Teräs
Sanapala Taso 44 : Luu – Luku – Koulu – Kuulo
Sanapala Taso 45 : Aito – Mato – Atomi – Maito
Sanapala Taso 46 : Akku – Kuka – Kura – Arkku
Sanapala Taso 47 : Kiri – Kivi – Rivi – Veri – Kiire – Kreivi
Sanapala Taso 48 : Jää – Jäädä
Sanapala Taso 49 : Suu – Katu – Satu – Kutsu – Kutsua
Sanapala Taso 50 : Maa – Lauma
Sanapala Taso 51 : Arki – Kari – Virka
Sanapala Taso 52 : Se – Kesä – Sekä – Iskeä
Sanapala Taso 53 : Ele – Eli – Elin – Eilen
Sanapala Taso 54 : Ovi – Voi – Kova – Kaivo
Sanapala Taso 55 : Ei – Idea – Kide – Kaide
Sanapala Taso 56 : Tuo – Utu – Ohut – Huuto
Sanapala Taso 57 : Me – Emi – Ilme – Mela – Leima
Sanapala Taso 58 : Alku – Aukko – Lakko – Lukko – Luokka
Sanapala Taso 59 : Olo – Kolo – Olio – Olki – Kolmio
Sanapala Taso 60 : Ilta – Altis – Lasit – Lasti – Lista
Sanapala Taso 61 : Aina – Ansa – Sana – Laina – Alasin
Sanapala Taso 62 : No – Eno – Iho – Hieno
Sanapala Taso 63 : Jo – Ajo – Jopa – Pohja
Sanapala Taso 64 : Iso – Koi – Pois – Poski
Sanapala Taso 65 : Pano – Paino – Panos – Piano – Painos
Sanapala Taso 66 : Apu – Pila – Pula – Lipua
Sanapala Taso 67 : Kuu – Isku – Suku – Kuusi
Sanapala Taso 68 : Te – Täi – Käsi – Etsiä – Itkeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 69 : Kuja – Kura – Raja – Karja – Karju – Kaura – Karjua
Sanapala Taso 70 : Ala – Asia – Ilma – Sama – Maali – Maila – Salami
Sanapala Taso 71 : Veli – Väli – Eläin – Lievä – Nivel – Vielä – Väline
Sanapala Taso 72 : Hana – Vaan – Vaha – Vanha
Sanapala Taso 73 : Alas – Asua – Kala – Kauas – Kaula – Lasku – Suklaa
Sanapala Taso 74 : Kun – Uni – Kuin – Kumi – Muki – Ukki – Munkki
Sanapala Taso 75 : Eli – Laki – Lasi – Lika – Askel – Akseli
Sanapala Taso 76 : Suo – Tuo – Auto – Satu – Suoja – Juosta
Sanapala Taso 77 : Koi – Osa – Onki – Kansi – Onkia – Kansio – Kasino
Sanapala Taso 78 : Aihe – Auki – Kehu – Uhka – Huikea
Sanapala Taso 79 : Aito – Atomi – Maito – Toimi – Toimia
Sanapala Taso 80 : Itse – Sali – Laite – Silta – Lasite
Sanapala Taso 81 : Kasa – Otsa – Sata – Sota – Taso – Kaaos – Katsoa
Sanapala Taso 82 : Asua – Kaasu – Kassa – Kauas – Asukas
Sanapala Taso 83 : Rako – Sora – Rakko – Roska – Sorkka
Sanapala Taso 84 : Ovi – Valo – Aivot – Talvi – Valtio
Sanapala Taso 85 : Rata – Avata – Vaara – Tavara – Varata
Sanapala Taso 86 : Heti – Hätä – Häät – Täti – Tähti – Tietää – Heittää
Sanapala Taso 87 : Maa – Mato – Omata – Ostaa – Maasto
Sanapala Taso 88 : Jo – Ajo – Jalo – Jano – Palo – Paljon
Sanapala Taso 89 : Itä – Nyt – Täi – Kynä – Täky – Käynti
Sanapala Taso 90 : Altis – Astia – Lasti – Lista – Saati – Laasti
Sanapala Taso 91 : Se – Kehä – Kesä – Käsi – Sekä – Iskeä – Keihäs
Sanapala Taso 92 : No – Eno – Koe – Kone
Sanapala Taso 93 : Ei – Me – Emi – Elin – Ilme – Meloni
Sanapala Taso 94 : Arka – Kera – Raha – Hakea – Ahkera
Sanapala Taso 95 : Aasi – Alas – Asia – Ilma – Sama – Salami
Sanapala Taso 96 : Sali – Savi – Salva – Valas – Salvia
Sanapala Taso 97 : Aita – Lava – Tila – Laita – Laiva – Vaali – Valita
Sanapala Taso 98 : Te – Etu – Alue – Vale – Tuleva
Sanapala Taso 99 : Osa – Ilta – Lato – Talo – Laitos
Sanapala Taso 100 : Arki – Arpi – Kari – Kipu – Pari – Kupari
Sanapala Taso 101 : Aito – Koti – Aikoa – Atomi – Maito – Matka – Kotimaa
Sanapala Taso 102 : Auto – Katu – Taso – Uhka – Tahko – Tuhka – Kohtaus
Sanapala Taso 103 : Luu – Suu – Solu – Ulos – Lumous
Sanapala Taso 104 : Arvo – Kova – Kuva – Rako – Korva – Rouva – Vuokra
Sanapala Taso 105 : Kuu – Alku – Luku – Kuula – Laulu – Kuulla
Sanapala Taso 106 : Iso – Koi – Joki – Noki – Onki – Jokin – Joskin
Sanapala Taso 107 : Kun – Akku – Kana – Kuka – Kukaan
Sanapala Taso 108 : Arki – Kari – Kaksi – Rikas – Kirkas
Sanapala Taso 109 : Koe – Teko – Katse – Kesto – Kostea
Sanapala Taso 110 : Hauta – Laatu – Lauha – Lauta – Uhata – Haluta
Sanapala Taso 111 : Olo – Koko – Kolo – Olio – Olki – Lokki – Kolikko
Sanapala Taso 112 : No – Naru – Runo – Nuori – Raunio
Sanapala Taso 113 : Puu – Utu – Pusu – Uusi – Pituus
Sanapala Taso 114 : Ala – Maa – Ilme – Mela – Leima – Maali – Maila – Laimea
Sanapala Taso 115 : Satu – Tuli – Altis – Lasit – Lasti – Lista – Silta – Tilaus
Sanapala Taso 116 : Iho – Ovi – Voi – Lohi – Holvi
Sanapala Taso 117 : Aika – Kala – Kasa – Laki – Lasi – Lika – Kaali – Laiska
Sanapala Taso 118 : Mato – Otsa – Soma – Sota – Masto
Sanapala Taso 119 : Isi – Itä – Täi – Äiti – Siitä
Sanapala Taso 120 : Luu – Suu – Suku – Sulku – Kaulus – Kulaus
Sanapala Taso 121 : Eli – Pesä – Leipä – Ylpeä – Epäilys
Sanapala Taso 122 : Suo – Tuo – Ehto – Ohut – Teho – Ehdotus
Sanapala Taso 123 : Itse – Sekä – Etsiä – Itkeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 124 : Auto – Solu – Taso – Tulo – Suola – Talous
Sanapala Taso 125 : Aita – Ilta – Tila – Tili – Laita – Italia
Sanapala Taso 126 : Aasi – Alas – Vaali – Valas – Salvia
Sanapala Taso 127 : Asia – Sata – Savi – Astia – Saati – Vasta – Taivas
Sanapala Taso 128 : Arpi – Pari – Piiri – Siipi – Pariisi
Sanapala Taso 129 : Kun – Uni – Isku – Kuin – Tuki – Tuskin
Sanapala Taso 130 : Koi – Arki – Kari – Kori – Rako – Kuori – Kuoria
Sanapala Taso 131 : Savu – Vesi – Kuiva – Savuke – Esikuva
Sanapala Taso 132 : Akku – Katu – Kuka – Aukko – Katko – Kotka – Toukka
Sanapala Taso 133 : Iho – Mato – Atomi – Toimi – Toimia – Himoita
Sanapala Taso 134 : Pää – Hätä – Häät – Pyhä – Hypätä
Sanapala Taso 135 : Savu – Avaus – Kaasu – Sanka – Sauna – Vanukas
Sanapala Taso 136 : Satu – Altis – Istua – Lista – Silta – Tilaus
Sanapala Taso 137 : Ulos – Lippu – Liuos – Loppu – Suoli – Suppilo
Sanapala Taso 138 : Sana – Kanta – Sanka – Katsoa – Tasanko
Sanapala Taso 139 : Isä – Heti – Lehti – Lähes – Helistä
Sanapala Taso 140 : Apu – Maku – Ampua – Maksa – Paksu – Kampaus
Sanapala Taso 141 : Ilma – Ilme – Maali – Maila – Laimea
Sanapala Taso 142 : Emi – Idea – Kide – Kaide – Kemia – Komedia
Sanapala Taso 143 : Eno – Koe – Kone – Noki – Onki – Keino – Pekoni
Sanapala Taso 144 : Lika – Ukki – Kaiku – Kalju – Lakki – Kulkija
Sanapala Taso 145 : Luu – Luku – Kulma – Kuula – Kuuma – Mukula
Sanapala Taso 146 : Ala – Aita – Ilta – Lava – Laiva – Talvi – Valita
Sanapala Taso 147 : Ovi – Voi – Itse – Seos – Veistos
Sanapala Taso 148 : Iso – Aito – Lato – Sali – Talo – Laitos
Sanapala Taso 149 : Kala – Kana – Ankea – Lanka – Alkaen
Sanapala Taso 150 : Sama – Taso – Masto – Omata – Ostaa – Maasto
Sanapala Taso 151 : Osa – Tuo – Auto – Otsa – Sota – Asunto
Sanapala Taso 152 : Arpi – Auki – Kipu – Kura – Pari – Kupari
Sanapala Taso 153 : Ajo – Raja – Ottaa – Rotta – Tarjota
Sanapala Taso 154 : Alas – Sata – Astua – Laatu – Lauta – Satula
Sanapala Taso 155 : Asua – Avaus – Kaasu – Kauas – Vanukas
Sanapala Taso 156 : Laita – Maila – Italia – Mitali – Liimata
Sanapala Taso 157 : Emi – Maa – Asia – Asema – Maisema
Sanapala Taso 158 : Kuu – Suu – Utu – Katu – Suku – Kutsu – Kutsua
Sanapala Taso 159 : Itä – Täi – Täti – Tietää – Keittää
Sanapala Taso 160 : Isi – Käsi – Siis – Siksi – Lisäksi
Sanapala Taso 161 : Isä – Sekä – Iskeä – Itkeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 162 : Alku – Katu – Lika – Tuli – Lukita
Sanapala Taso 163 : Eli – Aine – Elin – Laki – Kaneli
Sanapala Taso 164 : Apu – Naru – Peura – Reuna – Peruna
Sanapala Taso 165 : Ilma – Tila – Malli – Talli – Metalli
Sanapala Taso 166 : Uni – Niin – Onni – Minun – Muinoin
Sanapala Taso 167 : Etu – Koe – Suo – Teko – Kesto – Koetus
Sanapala Taso 168 : Aasi – Kasa – Kansi – Saari – Sankari
Sanapala Taso 169 : Kumi – Soma – Kuosi – Maksu – Osuma – Aikomus
Sanapala Taso 170 : Lasi – Satu – Istua – Lasit – Lista – Tilaus
Sanapala Taso 171 : Aita – Asia – Tina – Saati – Tanssi – Tanssia
Sanapala Taso 172 : Iso – Mies – Miks – Keksi – Meksiko
Sanapala Taso 173 : Iho – Ilta – Lohi – Lahti – Iloita – Loihtia
Sanapala Taso 174 : Ansa – Sana – Kansa – Kassa – Sanka – Kanssa
Sanapala Taso 175 : Luku – Kuula – Sulku – Kaulus – Kulaus
Sanapala Taso 176 : Osa – Mato – Otsa – Sama – Omata – Ostaa – Maasto
Sanapala Taso 177 : Alku – Alue – Leuka – Lukea
Sanapala Taso 178 : Savi – Kassi – Kasvi – Kissa – Kasvis
Sanapala Taso 179 : Akku – Kuka – Kakku – Kukka – Kukkula
Sanapala Taso 180 : Lava – Avata – Laava – Vaalea – Vaeltaa
Sanapala Taso 181 : Ovi – Voi – Kova – Savi – Kaivo – Kasvi – Kaivos
Sanapala Taso 182 : Tuo – Auto – Lato – Olla – Luola – Tulla – Tuolla
Sanapala Taso 183 : Maa – Sata – Maata – Sataa – Satama
Sanapala Taso 184 : Ala – Aika – Laki – Sali – Laiska – Galaksi
Sanapala Taso 185 : Isi – Kari – Kera – Kiri – Sikari – Keisari
Sanapala Taso 186 : Eli – Emi – Ilme – Mela – Leima – Laimea
Sanapala Taso 187 : Maa – Ilma – Maali – Maila
Sanapala Taso 188 : Sali – Laita – Lasti – Silta – Laasti
Sanapala Taso 189 : Isku – Susi – Suksi – Kurssi – Sirkus
Sanapala Taso 190 : Alas – Kala – Kaaos – Koala – Laakso
Sanapala Taso 191 : Kasa – Kura – Arkku – Kauas – Kaura – Rakkaus
Sanapala Taso 192 : Sota – Talo – Taso – Tulo – Suola – Talous
Sanapala Taso 193 : Elin – Veli – Eläin – Nivel – Vielä – Väline
Sanapala Taso 194 : Muu – Suo – Suu – Sumu – Lumous
Sanapala Taso 195 : Aina – Asia – Lasi – Sana – Laina – Alasin
Sanapala Taso 196 : Laki – Liha – Lika – Lohi – Olki – Halkio
Sanapala Taso 197 : Tulo – Aalto – Laatu – Lautta – Luottaa
Sanapala Taso 198 : Isä – Itä – Täi – Täti – Täysi – Hytistä
Sanapala Taso 199 : Eno – Loma – Mango – Omena – Ongelma
Sanapala Taso 200 : Auki – Kuin – Kura – Ikkuna – Ankkuri
Sanapala Taso 201 : Iso – Osa – Taso – Tila – Altis – Sotilas
Sanapala Taso 202 : Kun – Katu – Kunta – Tanko – Tuoda – Kudonta
Sanapala Taso 203 : Arki – Kari – Rikas – Raikas – Karitsa
Sanapala Taso 204 : Ansa – Sama – Annos – Sanoa – Sanoma – Maannos
Sanapala Taso 205 : Itse – Kesä – Käsi – Iskeä – Itkeä – Sitkeä
Sanapala Taso 206 : Aasi – Lava – Savi – Laiva – Vaali – Salvia
Sanapala Taso 207 : Kun – Kuu – Kana – Kannu – Kanuuna
Sanapala Taso 208 : Alku – Ilta – Katu – Tuki – Lukita
Sanapala Taso 209 : Iho – Ihan – Noki – Onki – Onkia – Kohina
Sanapala Taso 210 : Maa – Aito – Atomi – Maito – Omata – Kotimaa
Sanapala Taso 211 : Emi – Niin – Nimi – Mihin – Ihminen
Sanapala Taso 212 : Ilta – Tila – Tili – Liima – Maili – Mitali
Sanapala Taso 213 : Eno – Etu – Suo – Tuo – Joutsen
Sanapala Taso 214 : Ukki – Kaiku – Kakku – Kukka – Kukkia
Sanapala Taso 215 : Uni – Auki – Kuin – Kura – Unkari
Sanapala Taso 216 : Sata – Satu – Astua – Lauta – Satula – Jalusta
Sanapala Taso 217 : Asua – Saha – Uhka – Kaasu – Hauska
Sanapala Taso 218 : Aika – Aita – Tina – Kiina – Taikina
Sanapala Taso 219 : Lasi – Sali – Altis – Lasti – Lista
Sanapala Taso 220 : Maha – Haamu – Hauta – Uhata – Mahtua
Sanapala Taso 221 : Alas – Asua – Lauma – Salama – Alusmaa – Maalaus
Sanapala Taso 222 : Akku – Kuka – Ukki – Kaiku
Sanapala Taso 223 : Arki – Arpi – Kari – Kipu – Kupari
Sanapala Taso 224 : Soma – Sota – Taso – Kosto – Katsomo
Sanapala Taso 225 : Suu – Hius – Isku – Uusi – Kuusi – Suihku
Sanapala Taso 226 : Utu – Satu – Suku – Kutsu – Kutsua
Sanapala Taso 227 : Väli – Eläin – Lievä – Nivel – Vielä – Väline
Sanapala Taso 228 : Aasi – Asia – Lava – Laiva – Salva – Valas – Salvia
Sanapala Taso 229 : Ala – Kasa – Laki – Lika – Kaali – Laiska
Sanapala Taso 230 : Kaksi – Keksi – Takki – Tikka – Etikka – Kastike
Sanapala Taso 231 : Luku – Kakku – Kukka – Kulku – Kuula – Kukkula
Sanapala Taso 232 : Apu – Papu – Pula – Lappu
Sanapala Taso 233 : Hiha – Ihan – Hanhi – Hihna
Sanapala Taso 234 : Tuli – Altis – Lasit – Lista – Tilaus
Sanapala Taso 235 : Aina – Vaan – Avain – Painaa – Painava
Sanapala Taso 236 : Kiri – Kivi – Rivi – Veri – Kiire – Kreivi
Sanapala Taso 237 : Ajo – Joka – Sora – Karju – Suoja – Korjaus
Sanapala Taso 238 : Isi – Itä – Täi – Äiti – Siitä
Sanapala Taso 239 : Joki – Noki – Onki – Jokin – Joskin
Sanapala Taso 240 : Itse – Mars – Meri – Mies – Metri – Mestari
Sanapala Taso 241 : Aine – Jalo – Jano – Laji – Leijona
Sanapala Taso 242 : Koe – Osa – Otsa – Katse – Kesto – Kostea
Sanapala Taso 243 : Koi – Koti – Olki – Teko – Kielto
Sanapala Taso 244 : Akku – Kuka – Aukko – Lukko – Luokka
Sanapala Taso 245 : Iso – Suo – Tuo – Pois – Posti – Puisto
Sanapala Taso 246 : Isä – Kesä – Käsi – Sekä – Iskeä
Sanapala Taso 247 : Kun – Uni – Kumi – Muki – Ukki – Munkki
Sanapala Taso 248 : Suu – Utu – Naru – Urut – Suunta – Turnaus
Sanapala Taso 249 : Etu – Tuli – Etsiä – Sielu – Lisäetu
Sanapala Taso 250 : Alas – Altis – Lasit – Lista – Silta – Laasti
Sanapala Taso 251 : Auto – Lato – Satu – Talo – Tulo – Talous
Sanapala Taso 252 : Eli – Veli – Väli – Lievä – Vielä
Sanapala Taso 253 : Alue – Kalju – Leuka – Lukea – Jakelu
Sanapala Taso 254 : Itä – Pää – Täi – Pitää – Piirtää
Sanapala Taso 255 : Sota – Taso – Altis – Lasti – Laitos
Sanapala Taso 256 : Katu – Kuja – Tuki – Tutka – Tutkija
Sanapala Taso 257 : Palo – Solu – Puola – Suola – Lopussa
Sanapala Taso 258 : Alku – Pula – Kaula – Kaura – Krapula
Sanapala Taso 259 : Into – Aivot – Avoin – Torni – Torvi – Ravinto
Sanapala Taso 260 : Ala – Sali – Astia – Faasi – Asfalti
Sanapala Taso 261 : Koe – Ovi – Vesi – Keksi – Kisko – Vesikko
Sanapala Taso 262 : Noki – Onki – Kansi – Onkia – Kansio – Kasino
Sanapala Taso 263 : Ilta – Tila – Lasit – Silta – Laasti
Sanapala Taso 264 : Luu – Luku – Koulu – Kuulo
Sanapala Taso 265 : Maa – Ilma – Lasi – Sali – Maali – Maila – Salami
Sanapala Taso 266 : Kana – Vaan – Kaava – Vaaka – Kanava
Sanapala Taso 267 : Elin – Ilta – Laite – Linna – Tilanne
Sanapala Taso 268 : Apu – Naru – Peura – Reuna – Peruna
Sanapala Taso 269 : Aika – Arka – Rata – Raaka – Kairata
Sanapala Taso 270 : Tuo – Maku – Mato – Matka – Omata – Muokata
Sanapala Taso 271 : Suo – Runo – Ruusu – Runous – Nuoruus
Sanapala Taso 272 : Uhka – Ahtaa – Hauta – Tuhka – Uhata – Haukata
Sanapala Taso 273 : Lava – Tila – Laiva – Vaali – Valita
Sanapala Taso 274 : Kun – Uni – Auki – Isku – Kuin – Kaunis
Sanapala Taso 275 : Osa – Solu – Ulos – Suola – Talous
Sanapala Taso 276 : Aika – Kala – Laki – Lika – Kaali
Sanapala Taso 277 : Arki – Kari – Koti – Rako – Kartio
Sanapala Taso 278 : Koi – Kolo – Kori – Olki – Kloori
Sanapala Taso 279 : Asua – Satu – Astua – Laatu – Lauta – Satula
Sanapala Taso 280 : Ala – Lava – Laita – Laiva – Talvi – Valita
Sanapala Taso 281 : Aasi – Aika – Kala – Kasa – Kaali – Laiska
Sanapala Taso 282 : Akku – Kuka – Kaksi – Lasku – Sukka – Lusikka
Sanapala Taso 283 : Iso – Ovi – Voi – Savi – Kasvi – Kaivos
Sanapala Taso 284 : Aito – Pois – Pora – Posti – Paristo
Sanapala Taso 285 : Emi – Aine – Ilme – Ilman – Taimen – Manteli
Sanapala Taso 286 : Meri – Mikä – Itkeä – Metri – Retki – Merkitä
Sanapala Taso 287 : Ala – Aika – Lika – Kaali
Sanapala Taso 288 : Hana – Kanta – Kohta – Nahka – Tahko – Kohtaan
Sanapala Taso 289 : Auto – Lato – Olla – Tulo – Luola – Tulla – Tuolla
Sanapala Taso 290 : Eli – Tuli – Lintu – Nielu – Tulinen – Tunneli
Sanapala Taso 291 : Talo – Lasti – Lista – Maito – Ilmasto
Sanapala Taso 292 : Suu – Susi – Uuni – Uusi – Siunaus
Sanapala Taso 293 : Ala – Laji – Liha – Lahja – Hiljaa
Sanapala Taso 294 : Itä – Nyt – Täi – Kynä – Täky – Käynti
Sanapala Taso 295 : Maa – Maha – Raha – Haara – Harmaa
Sanapala Taso 296 : Eli – Mela – Kemia – Leima – Kameli
Sanapala Taso 297 : Koi – Kori – Kerros – Sokeri – Kierros
Sanapala Taso 298 : Suo – Tuo – Otsa – Sota – Taso – Suoja – Juosta
Sanapala Taso 299 : Itse – Sali – Altis – Laite – Lasit – Silta – Lasite
Sanapala Taso 300 : Luku – Kuula – Sulku – Kaulus – Kulaus
Sanapala Taso 301 : Kuu – Luu – Alku – Aukko – Lukko – Lokakuu
Sanapala Taso 302 : Ilta – Liha – Tila – Lahti
Sanapala Taso 303 : Olo – Kolo – Olio – Olki – Kloori
Sanapala Taso 304 : Eno – Loma – Mela – Mango – Omena – Ongelma
Sanapala Taso 305 : Ele – Eli – Elin – Eilen – Enkeli
Sanapala Taso 306 : Papu – Pula – Lappu – Palmu – Lamppu
Sanapala Taso 307 : Ajo – Jalo – Jano – Jopa – Palo – Paljon
Sanapala Taso 308 : Ansa – Sama – Annos – Sanoa – Maannos
Sanapala Taso 309 : Oppi – Pois – Ulos – Lippu – Suoli – Suppilo
Sanapala Taso 310 : Iho – Ovi – Lohi – Holvi
Sanapala Taso 311 : Into – Talo – Tina – Noita – Lantio
Sanapala Taso 312 : Ilta – Kala – Kaali – Laita – Lattia – Kattila
Sanapala Taso 313 : Hauta – Laatu – Lauha – Lauta – Uhata – Haluta
Sanapala Taso 314 : Asua – Kasa – Kaasu – Kauas
Sanapala Taso 315 : Idea – Ilme – Loma – Mela – Leima – Melodia
Sanapala Taso 316 : Koe – Kuu – Luu – Kuulo – Elokuu
Sanapala Taso 317 : Auto – Lato – Satu – Solu – Suola – Talous
Sanapala Taso 318 : Isku – Susi – Suksi – Kurssi – Sirkus
Sanapala Taso 319 : Koi – Voi – Kova – Aikoa – Kaivo – Aavikko
Sanapala Taso 320 : Suo – Tuo – Suku – Kutsu – Tuoksu
Sanapala Taso 321 : Itä – Heti – Hätä – Häät – Heittää
Sanapala Taso 322 : Apu – Puu – Haju – Puhua – Puhuja
Sanapala Taso 323 : Ilma – Tili – Liima – Maili – Mitali
Sanapala Taso 324 : Aasi – Aito – Lasit – Silta – Loistaa
Sanapala Taso 325 : Osa – Otsa – Taso – Kaaos – Katsoa
Sanapala Taso 326 : Sata – Aasia – Saati – Sataa – Paistaa
Sanapala Taso 327 : Liima – Maali – Maili – Italia – Mitali – Liimata
Sanapala Taso 328 : Arpi – Naru – Pari – Apina – Naapuri
Sanapala Taso 329 : Ukki – Kaiku – Ikkuna – Unkari – Ankkuri
Sanapala Taso 330 : Kaaos – Kansa – Sanka – Katsoa – Tasanko
Sanapala Taso 331 : Rata – Raaka – Karata – Kitara – Kairata
Sanapala Taso 332 : Aita – Ilta – Laita – Laite – Aateli
Sanapala Taso 333 : Akku – Auki – Kuka – Kakku – Kukka – Kukkia
Sanapala Taso 334 : Ajo – Osa – Sata – Taso – Ostaa – Ostaja
Sanapala Taso 335 : Isi – Pois – Siili – Siipi – Poliisi
Sanapala Taso 336 : Kumi – Miks – Muki – Soma – Maksu – Aikomus
Sanapala Taso 337 : Emi – Ilme – Mela – Leima – Laimea
Sanapala Taso 338 : Laki – Lika – Sali – Askel – Leski – Akseli
Sanapala Taso 339 : Kun – Uni – Isku – Kuin – Tuki – Tuskin
Sanapala Taso 340 : Eno – Koe – Koi – Noki – Keino – Pekoni
Sanapala Taso 341 : Isä – Itä – Itse – Kesä – Sekä – Sitkeä
Sanapala Taso 342 : Iso – Voi – Seos – Vesi – Toive – Veistos
Sanapala Taso 343 : Suu – Utu – Katu – Satu – Kutsua
Sanapala Taso 344 : Aika – Arki – Kari – Rikas – Saari – Raikas
Sanapala Taso 345 : Arka – Kala – Kaula – Kaura – Parkua – Krapula
Sanapala Taso 346 : Tila – Altis – Istua – Lasit – Lasti – Tilaus
Sanapala Taso 347 : Alku – Maku – Kulma – Kuula – Kuuma – Mukula
Sanapala Taso 348 : Arkku – Aukko – Katko – Toukka – Torkkua
Sanapala Taso 349 : Lava – Liha – Vaha – Vaali – Lihava
Sanapala Taso 350 : Luu – Muu – Suo – Sumu – Ulos – Lumous
Sanapala Taso 351 : Kaiku – Kaksi – Lakki – Lasku – Sukka – Lusikka
Sanapala Taso 352 : Sota – Teko – Katse – Kesto – Kostea
Sanapala Taso 353 : Iho – Aito – Maito – Toimi – Toimia – Himoita
Sanapala Taso 354 : Aasi – Aina – Asia – Vaan – Avain – Savanni
Sanapala Taso 355 : Suo – Uni – Tunti – Sointu – Istunto
Sanapala Taso 356 : Alas – Ilma – Sama – Maali – Maila – Salami
Sanapala Taso 357 : Ala – Maa – Maja – Lauma – Malja – Jumala
Sanapala Taso 358 : Rako – Sora – Koska – Rakko – Roska – Sorkka
Sanapala Taso 359 : Lasi – Sali – Laina – Sauna – Alasin – Lainaus
Sanapala Taso 360 : Apu – Asua – Savu – Avaus – Vapaus
Sanapala Taso 361 : Ajaa – Antaa – Jakaa – Takana – Kantaja
Sanapala Taso 362 : Eno – Koe – Kone – Kohde – Kohden
Sanapala Taso 363 : Astia – Maata – Matsi – Satama – Maistaa
Sanapala Taso 364 : Täi – Käsi – Etsiä – Iskeä – Itkeä – Käsite
Sanapala Taso 365 : Ilta – Lato – Talo – Taso – Silta – Laitos
Sanapala Taso 366 : Arka – Kura – Raja – Karja – Kaura – Karjua
Sanapala Taso 367 : Kuu – Luu – Luku – Kakku – Kukka – Kukkula
Sanapala Taso 368 : Ulos – Lippu – Liuos – Puoli – Suppilo
Sanapala Taso 369 : Koi – Laki – Lika – Lohi – Olki – Halkio
Sanapala Taso 370 : Suu – Naru – Satu – Urut – Suunta – Turnaus
Sanapala Taso 371 : Ansa – Sana – Sata – Istua – Nauta – Siunata
Sanapala Taso 372 : Kana – Kuva – Vaaka – Kanava – Vaakuna
Sanapala Taso 373 : Into – Aivot – Avoin – Torni – Torvi – Ravinto
Sanapala Taso 374 : Auki – Katu – Kiri – Kura – Tuki – Taikuri
Sanapala Taso 375 : Ala – Maa – Maha – Lauma – Humala
Sanapala Taso 376 : Otsa – Sota – Kaaos – Tanko – Katsoa – Tasanko
Sanapala Taso 377 : Eli – Ilma – Mela – Ilman – Laite – Manteli
Sanapala Taso 378 : Palo – Pula – Solu – Ulos – Lopussa
Sanapala Taso 379 : Akku – Kuka – Ukki – Kaiku – Ikkuna
Sanapala Taso 380 : Osa – Lasi – Sali – Lasti – Sotilas
Sanapala Taso 381 : Tila – Tina – Apila – Laita – Platina
Sanapala Taso 382 : Isi – Arki – Kari – Kiri – Rikas – Sikari
Sanapala Taso 383 : Alas – Kala – Kaasu – Kaula – Lasku – Suklaa
Sanapala Taso 384 : Auto – Mato – Matka – Omata – Muokata
Sanapala Taso 385 : Ajo – Raja – Rata – Jotta – Ottaa – Tarjota
Sanapala Taso 386 : Kari – Katu – Kiri – Riita – Taikuri
Sanapala Taso 387 : Aito – Lato – Talo – Taso – Lista – Laitos
Sanapala Taso 388 : Emi – Maa – Aine – Taimen – Maantie
Sanapala Taso 389 : Iso – Pano – Pois – Panos – Piano – Painos
Sanapala Taso 390 : Kasa – Kassa – Kassi – Kissa – Asiakas
Sanapala Taso 391 : Kehä – Kesä – Käsi – Sekä – Iskeä – Keihäs
Sanapala Taso 392 : Isä – Itä – Pää – Täi – Pitää – Pistää
Sanapala Taso 393 : Uhka – Ahtaa – Hauta – Tuhka – Uhata – Haukata
Sanapala Taso 394 : Tuo – Solu – Tulo – Suola – Talous
Sanapala Taso 395 : Aina – Arka – Kansa – Saari – Raikas – Sankari
Sanapala Taso 396 : Lasi – Sali – Altis – Lasit – Silta – Laasti
Sanapala Taso 397 : Alku – Luku – Kuula – Laulu – Kuulla
Sanapala Taso 398 : Koi – Kipu – Olki – Polku – Puoli – Kupoli
Sanapala Taso 399 : Auki – Ilta – Lika – Tuki – Kulta – Lukita
Sanapala Taso 400 : Kuu – Suu – Suku – Uusi – Kuusi – Suihku
Sanapala Taso 401 : Akku – Asua – Kuka – Kauas – Sukka – Rakkaus
Sanapala Taso 402 : Hiki – Kivi – Rivi – Hirvi – Kahvi – Kirahvi
Sanapala Taso 403 : Emi – Koe – Mies – Keksi – Kisko – Meksiko
Sanapala Taso 404 : Aasi – Alas – Asia – Savi – Salvia
Sanapala Taso 405 : Ala – Lava – Vale – Laava – Vaalea
Sanapala Taso 406 : Sama – Astua – Musta – Mutta – Sattuma
Sanapala Taso 407 : Aika – Arki – Raha – Haara – Raaka – Haikara
Sanapala Taso 408 : Tila – Tuli – Istua – Lista – Tilaus
Sanapala Taso 409 : Kun – Tuo – Kosto – Kunto – Uskonto
Sanapala Taso 410 : Rata – Avata – Vaara – Tavara – Varata
Sanapala Taso 411 : Muu – Uni – Utu – Into – Uuni – Muutoin
Sanapala Taso 412 : Kanta – Kohta – Nahka – Tahko – Kohtaan
Sanapala Taso 413 : Isku – Savi – Kasvi – Kuiva – Esikuva
Sanapala Taso 414 : Maa – Otsa – Sata – Masto – Omata – Maasto
Sanapala Taso 415 : Ansa – Sama – Sana – Sanoa – Sanoma
Sanapala Taso 416 : Täi – Täti – Tähti – Täysi – Hytistä
Sanapala Taso 417 : Kura – Kuva – Korva – Rouva – Vuokra
Sanapala Taso 418 : Eno – Elin – Jalo – Jano – Laji – Leijona
Sanapala Taso 419 : Osa – Sota – Kaaos – Ostaa – Katsoa
Sanapala Taso 420 : Kasa – Savu – Kansa – Sanka – Sauna – Vanukas
Sanapala Taso 421 : Aina – Vaan – Laina – Vaali – Vanilja
Sanapala Taso 422 : Ajo – Jopa – Palo – Pano – Paljon
Sanapala Taso 423 : Ilta – Lasi – Altis – Lasit – Laitos – Sotilas
Sanapala Taso 424 : Aito – Mato – Atomi – Maito – Toimia
Sanapala Taso 425 : Kuu – Katu – Suku – Kutsu – Kutsua
Sanapala Taso 426 : Akku – Arki – Ikkuna – Unkari – Ankkuri
Sanapala Taso 427 : Ala – Alas – Astua – Laatu – Lauta – Satula
Sanapala Taso 428 : Nyt – Syy – Syvä – Sävy – Väsynyt
Sanapala Taso 429 : Isi – Iso – Ovi – Voi – Vitsi – Viisto
Sanapala Taso 430 : Eli – Aine – Elin – Lika – Kaneli
Sanapala Taso 431 : Ansa – Kana – Sana – Kansa – Kassa – Sanka – Kanssa
Sanapala Taso 432 : Olo – Kolo – Kori – Olio – Kloori
Sanapala Taso 433 : Etu – Elin – Lintu – Nielu – Tunneli
Sanapala Taso 434 : Arki – Kari – Rako – Kuori – Kuoria
Sanapala Taso 435 : Maa – Ilma – Loma – Maali – Maila – Moraali
Sanapala Taso 436 : Itä – Täi – Sinä – Täti – Seinä – Etsintä
Sanapala Taso 437 : Sali – Altis – Lasit – Lasti – Lasite
Sanapala Taso 438 : Arka – Kera – Raha – Hakea – Ahkera
Sanapala Taso 439 : Alku – Vale – Kalvo – Lukea – Luova – Elokuva
Sanapala Taso 440 : Isä – Itse – Etsiä – Lehti – Helistä
Sanapala Taso 441 : Kun – Uni – Kuin – Kumi – Muki – Munkki
Sanapala Taso 442 : Osa – Into – Otsa – Noita – Soida – Stadion
Sanapala Taso 443 : Auki – Kuka – Ukki – Kaiku – Kukka – Kukkia
Sanapala Taso 444 : Täi – Itse – Sinä – Seinä – Sitten – Etsintä
Sanapala Taso 445 : Kuva – Savu – Vaan – Avaus – Sauna – Vanukas
Sanapala Taso 446 : Idea – Kide – Kaide – Oikea – Komedia
Sanapala Taso 447 : Tuo – Auto – Olla – Tulo – Luola – Tulla – Tuolla
Sanapala Taso 448 : Kun – Uni – Kuin – Tina – Tuki – Kunta – Kutina
Sanapala Taso 449 : Lato – Satu – Sota – Talo – Taso – Ulos – Talous
Sanapala Taso 450 : Isi – Kiri – Kiire – Sikari – Keisari
Sanapala Taso 451 : Luu – Muu – Luku – Kulma – Kuula – Kuuma – Mukula
Sanapala Taso 452 : Mato – Sama – Soma – Masto – Omata – Ostaa – Maasto
Sanapala Taso 453 : Iho – Ehto – Lohi – Teho – Lehti – Hotelli
Sanapala Taso 454 : Eno – Koe – Kone – Onki – Keino – Pekoni
Sanapala Taso 455 : Suo – Pula – Solu – Suola – Lopussa
Sanapala Taso 456 : Vale – Avata – Laava – Vaalea – Vaeltaa
Sanapala Taso 457 : Eli – Laki – Lika – Mela – Kemia – Leima – Kameli
Sanapala Taso 458 : Maa – Ilma – Ilme – Maali – Maila – Laimea
Sanapala Taso 459 : Aika – Arka – Arpi – Kaappi – Paprika
Sanapala Taso 460 : Emi – Aine – Ilman – Taimen – Manteli
Sanapala Taso 461 : Pää – Hätä – Häät – Pyhä – Hypätä
Sanapala Taso 462 : Ala – Maa – Lauma – Salama – Alusmaa – Maalaus
Sanapala Taso 463 : Kesä – Käsi – Sekä – Iskeä – Itkeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 464 : Aita – Sata – Astia – Saati – Vasta – Taivas
Sanapala Taso 465 : Emi – Ihme – Niin – Nimi – Mihin – Ihminen
Sanapala Taso 466 : Ilta – Laita – Laiva – Talvi – Vaali – Valita
Sanapala Taso 467 : Apu – Naru – Peura – Reuna – Peruna
Sanapala Taso 468 : Kura – Raja – Karja – Karju – Karjua
Sanapala Taso 469 : Suu – Utu – Ohut – Huuto – Housut
Sanapala Taso 470 : Arki – Kari – Kera – Ralli – Kellari
Sanapala Taso 471 : Palo – Leuka – Pelko – Puola – Peukalo
Sanapala Taso 472 : Koi – Olo – Olki – Kokki – Lokki – Kolikko
Sanapala Taso 473 : Sata – Laatu – Lauta – Ajatus – Satula – Jalusta
Sanapala Taso 474 : Ovi – Voi – Aito – Tila – Aivot – Valtio
Sanapala Taso 475 : Koi – Ihan – Noki – Onkia – Kohina
Sanapala Taso 476 : Luu – Suku – Lasku – Sulku – Kaulus – Kulaus
Sanapala Taso 477 : Tuo – Akku – Auto – Katu – Katko – Kotka – Toukka
Sanapala Taso 478 : Tuli – Altis – Lasti – Lista – Silta – Tilaus
Sanapala Taso 479 : Kun – Uni – Auki – Isku – Kuin – Kansi – Kaunis
Sanapala Taso 480 : Isä – Itä – Sinä – Etsiä – Sitten – Etsintä
Sanapala Taso 481 : Aika – Asia – Rikas – Saari – Raikas
Sanapala Taso 482 : Asua – Kasa – Saha – Uhka – Kaasu – Kauas – Hauska
Sanapala Taso 483 : Astua – Istua – Nauta – Sauna – Siunata
Sanapala Taso 484 : Jää – Elää – Neljä – Lentää – Lentäjä
Sanapala Taso 485 : Pois – Ulos – Liuos – Loppu – Suoli – Suppilo
Sanapala Taso 486 : Haju – Hana – Jana – Juna – Hunaja
Sanapala Taso 487 : Lava – Laiva – Talvi – Vaali – Valita
Sanapala Taso 488 : Sekä – Iskeä – Itkeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 489 : Iso – Osa – Kaksi – Kisko – Koska – Kiskoa
Sanapala Taso 490 : Kuka – Laji – Ukki – Kaiku – Kalju – Lakki – Lukija – Kulkija
Sanapala Taso 491 : Eli – Itse – Sali – Lasit – Lasite
Sanapala Taso 492 : Ala – Aasi – Salva – Valas – Salvia
Sanapala Taso 493 : Aita – Alas – Ilta – Astia – Saati – Laasti
Sanapala Taso 494 : Ilma – Lasi – Loma – Sali – Soma – Solmia
Sanapala Taso 495 : Maa – Mato – Sama – Sota – Taso – Masto – Maasto
Sanapala Taso 496 : Elin – Niin – Kieli – Liike – Leninki
Sanapala Taso 497 : Emi – Ilme – Mela – Leima – Maali – Maila – Laimea
Sanapala Taso 498 : Eno – Koe – Kone – Kohde – Kohden
Sanapala Taso 499 : Kuu – Muu – Alku – Maku – Kulma – Kuula – Kuuma – Mukula
Sanapala Taso 500 : Auki – Kura – Tuki – Riita – Taikuri
Sanapala Taso 501 : Erä – Mikä – Terä – Retki – Merkitä
Sanapala Taso 502 : Akku – Kuka – Kaiku – Kakku – Kukka – Kukkia
Sanapala Taso 503 : Rikas – Arktis – Kitara – Raikas – Karitsa
Sanapala Taso 504 : Arvo – Kova – Kura – Kuva – Vuokra
Sanapala Taso 505 : Iho – Atomi – Maito – Toimi – Toimia – Himoita
Sanapala Taso 506 : Kun – Uni – Auki – Kuin – Unkari
Sanapala Taso 507 : Lasi – Altis – Laita – Laasti – Asfalti
Sanapala Taso 508 : Suo – Kumi – Muki – Maksu – Aikomus
Sanapala Taso 509 : Kari – Kura – Tuki – Airut – Riita – Taikuri
Sanapala Taso 510 : Kuu – Kulku – Kuula – Kuulo – Luokka – Lokakuu
Sanapala Taso 511 : Kehä – Kesä – Käsi – Sekä – Iskeä – Keihäs
Sanapala Taso 512 : Asua – Kaasu – Kauas – Lasku – Suklaa
Sanapala Taso 513 : Iso – Ovi – Voi – Vesi – Kisko – Vesikko
Sanapala Taso 514 : Aina – Ansa – Asua – Laina – Alasin – Lainaus
Sanapala Taso 515 : Eli – Lasi – Lika – Sali – Askel – Akseli
Sanapala Taso 516 : Arka – Raja – Karja – Karju – Kaura – Karjua
Sanapala Taso 517 : Ala – Aasi – Aito – Taso – Ostaa – Loistaa
Sanapala Taso 518 : Savi – Kassi – Kasvi – Kissa – Kasvis
Sanapala Taso 519 : Kuu – Luu – Kuva – Kuula – Luuku – Kuuluva
Sanapala Taso 520 : Otsa – Palo – Pila – Lapio – Potilas
Sanapala Taso 521 : Isi – Arki – Kari – Kiri – Rikas – Sikari
Sanapala Taso 522 : Eli – Emi – Ilma – Mela – Maali – Laimea
Sanapala Taso 523 : Kasa – Kanta – Sanoa – Katsoa – Tasanko
Sanapala Taso 524 : Ansa – Sama – Sana – Soma – Maanosa
Sanapala Taso 525 : Koi – Koti – Aikoa – Matka – Omata – Kotimaa
Sanapala Taso 526 : Joki – Noki – Onki – Jokin – Joskin
Sanapala Taso 527 : Ala – Laatu – Lauha – Lauta – Haluta
Sanapala Taso 528 : Elin – Tila – Laite – Linna – Tilanne
Sanapala Taso 529 : Eno – Loma – Mela – Mango – Omena – Ongelma
Sanapala Taso 530 : Koe – Rako – Kokea – Rakko – Korkea
Sanapala Taso 531 : Veli – Väli – Eläin – Nivel – Vielä – Väline
Sanapala Taso 532 : Ala – Maja – Lauma – Malja – Jumala
Sanapala Taso 533 : Alku – Arka – Kala – Kaura – Parkua – Krapula
Sanapala Taso 534 : Utu – Katu – Suku – Kutsu – Kutsua
Sanapala Taso 535 : Uni – Auki – Katu – Tuki – Kunta – Kutina
Sanapala Taso 536 : Iho – Laki – Liha – Lohi – Olki – Halkio
Sanapala Taso 537 : Suu – Runo – Ruusu – Runous – Nuoruus
Sanapala Taso 538 : Kun – Kori – Onkia – Runko – Aurinko
Sanapala Taso 539 : Arka – Kera – Raha – Hakea – Ahkera
Sanapala Taso 540 : Alue – Mela – Muna – Neula – Unelma
Sanapala Taso 541 : Satu – Susi – Airut – Istua – Rasitus
Sanapala Taso 542 : Ovi – Voi – Lohi – Holvi – Vohveli
Sanapala Taso 543 : Ansa – Kana – Kasa – Sanka – Kanssa
Sanapala Taso 544 : Sana – Soma – Annos – Sanoa – Sanoma – Maannos
Sanapala Taso 545 : Etu – Koe – Tuo – Teko – Kesto – Koetus
Sanapala Taso 546 : Nyt – Syy – Syvä – Sävy – Väsynyt
Sanapala Taso 547 : Tuo – Auto – Airut – Muoti – Tuomari
Sanapala Taso 548 : Täi – Täti – Tähti – Täysi – Hytistä
Sanapala Taso 549 : Raja – Jotta – Ottaa – Rotta – Tarjota
Sanapala Taso 550 : Arvo – Into – Rinta – Torni – Torvi – Ravinto
Sanapala Taso 551 : Eli – Rehu – Huilu – Huuli – Urheilu
Sanapala Taso 552 : Lasi – Sali – Lasit – Lista – Silta – Tilaus
Sanapala Taso 553 : Apu – Papu – Pula – Lappu – Palmu – Lamppu
Sanapala Taso 554 : Iso – Osa – Pano – Pois – Piano – Painos
Sanapala Taso 555 : Itse – Katse – Keksi – Takki – Kastike
Sanapala Taso 556 : Aika – Arki – Kari – Kasa – Raikas
Sanapala Taso 557 : Ilme – Tili – Letti – Liemi – Limetti
Sanapala Taso 558 : Rata – Saari – Saati – Kitara – Karitsa
Sanapala Taso 559 : Auto – Katu – Matka – Omata – Muokata
Sanapala Taso 560 : Olo – Kolo – Kori – Olio – Olki – Kloori
Sanapala Taso 561 : Ala – Ilma – Tili – Liima – Mitali – Liimata
Sanapala Taso 562 : Ajo – Aine – Jalo – Jano – Leijona
Sanapala Taso 563 : Lava – Laiva – Salva – Vaali – Valas – Salvia
Sanapala Taso 564 : Asia – Otsa – Sata – Astia – Saati – Poistaa
Sanapala Taso 565 : Suu – Utu – Satu – Astua – Ajatus – Taajuus
Sanapala Taso 566 : Arvo – Aivot – Noita – Rinta – Ravinto
Sanapala Taso 567 : Aina – Aita – Tina – Tunti – Nauttia
Sanapala Taso 568 : Etu – Uni – Tuli – Tulinen – Tunneli
Sanapala Taso 569 : Ala – Ilta – Tila – Laita – Laite – Aateli
Sanapala Taso 570 : Isku – Kuva – Savu – Kasvi – Kuiva – Esikuva
Sanapala Taso 571 : Lava – Savi – Laiva – Vaali – Valas – Salvia
Sanapala Taso 572 : Akku – Kasa – Arkku – Kaasu – Rakkaus
Sanapala Taso 573 : Hana – Kana – Kanta – Nahka – Tanko – Kohtaan
Sanapala Taso 574 : Muu – Solu – Sumu – Ulos – Lumous
Sanapala Taso 575 : Aito – Valo – Aivot – Talvi – Valtio
Sanapala Taso 576 : Kura – Rako – Nuori – Onkia – Unkari – Aurinko
Sanapala Taso 577 : Apu – Luu – Puu – Pula – Pusu – Lapsuus
Sanapala Taso 578 : Ovi – Voi – Tila – Aivot – Valtio
Sanapala Taso 579 : Kun – Auto – Katu – Kunta – Kunto – Kudonta
Sanapala Taso 580 : Palo – Lista – Posti – Silta – Potilas
Sanapala Taso 581 : Tee – Meri – Metri – Metro – Meteori
Sanapala Taso 582 : Iso – Noki – Onki – Kansi – Kansio – Kasino
Sanapala Taso 583 : Sata – Satu – Astua – Lauta – Satula
Sanapala Taso 584 : Osa – Suo – Auto – Otsa – Asunto
Sanapala Taso 585 : Täi – Itse – Kesä – Sekä – Etsiä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 586 : Emi – Mars – Meri – Mies – Metri – Mestari
Sanapala Taso 587 : Koi – Olo – Kolo – Olio – Olki – Kolmio
Sanapala Taso 588 : Laki – Lika – Kaiku – Kalju – Lukija – Kulkija
Sanapala Taso 589 : Aina – Alas – Sali – Laina – Alasin
Sanapala Taso 590 : Ilta – Laite – Leima – Malli – Talli – Metalli
Sanapala Taso 591 : Emi – Itä – Meri – Terä – Itkeä – Merkitä
Sanapala Taso 592 : Ala – Eli – Ilma – Ilme – Maali – Laimea
Sanapala Taso 593 : Ajo – Jalo – Jano – Jopa – Palo – Paljon
Sanapala Taso 594 : Katu – Ahtaa – Hauta – Tuhka – Uhata – Haukata
Sanapala Taso 595 : Mato – Soma – Masto – Omata – Maasto
Sanapala Taso 596 : Kuin – Kumi – Muki – Ukki – Munkki
Sanapala Taso 597 : Aika – Aita – Arka – Kari – Rata – Kitara
Sanapala Taso 598 : Kaaos – Kanta – Tanko – Katsoa – Tasanko
Sanapala Taso 599 : Iho – Suo – Tuo – Hius – Ohut – Soihtu
Sanapala Taso 600 : Akku – Kuka – Aukko – Katko – Kotka – Toukka
Sanapala Taso 601 : Suo – Tuo – Ehto – Ohut – Teho – Ehdotus
Sanapala Taso 602 : Isi – Isä – Käsi – Siis – Siksi – Lisäksi
Sanapala Taso 603 : Maa – Aasi – Asia – Sama – Asema – Maisema
Sanapala Taso 604 : Ohut – Taso – Uhka – Kohta – Tahko – Kohtaus
Sanapala Taso 605 : Arvo – Kura – Kuva – Rako – Korva – Vuokra
Sanapala Taso 606 : Auto – Olla – Tulo – Luola – Tulla – Tuolla
Sanapala Taso 607 : Iso – Osa – Kaksi – Kisko – Koska – Kiskoa
Sanapala Taso 608 : Ehto – Otsa – Teko – Kesto – Kostea – Tehokas
Sanapala Taso 609 : Ajo – Kuja – Rako – Karju – Korjaus
Sanapala Taso 610 : Aito – Mato – Atomi – Maito – Toimi – Toimia
Sanapala Taso 611 : Asua – Saha – Uhka – Kauas – Hauska
Sanapala Taso 612 : Astua – Laatu – Ajatus – Satula – Jalusta
Sanapala Taso 613 : Kuu – Suu – Hius – Suku – Kuusi – Suihku
Sanapala Taso 614 : Savi – Savu – Vesi – Kuiva – Esikuva
Sanapala Taso 615 : Ala – Kala – Pula – Kaula – Krapula
Sanapala Taso 616 : Isi – Arpi – Riisi – Siipi – Pariisi
Sanapala Taso 617 : Ilma – Maali – Maila – Maili – Liimata
Sanapala Taso 618 : Alku – Tuki – Tuli – Kulta – Lukita
Sanapala Taso 619 : Luu – Alku – Luku – Kuula – Laulu – Kuulla
Sanapala Taso 620 : Eli – Emi – Idea – Loma – Leima – Melodia
Sanapala Taso 621 : Etu – Tuo – Peto – Petos – Opetus
Sanapala Taso 622 : Aine – Tila – Ilman – Laite – Taimen – Manteli
Sanapala Taso 623 : Itse – Altis – Laite – Lasit – Silta – Lasite
Sanapala Taso 624 : Into – Lato – Talo – Tina – Noita – Lantio
Sanapala Taso 625 : Apu – Puu – Utu – Pusu – Taputus
Sanapala Taso 626 : Akku – Kuka – Kaiku – Kakku – Kukka – Kukkia
Sanapala Taso 627 : Maa – Sama – Aasia – Matsi – Satama – Maistaa
Sanapala Taso 628 : Arki – Auki – Kari – Kura – Naru – Unkari
Sanapala Taso 629 : Iso – Kansi – Onkia – Kansio – Kasino
Sanapala Taso 630 : Osa – Joka – Joku – Rako – Suora – Korjaus
Sanapala Taso 631 : Aasi – Aina – Ansa – Jana – Sana – Sijaan
Sanapala Taso 632 : Sinä – Etsiä – Nätti – Sitten – Etsintä
Sanapala Taso 633 : Laji – Vaja – Laiva – Vaali – Vanilja
Sanapala Taso 634 : Luu – Luku – Koulu – Kuulo – Elokuu
Sanapala Taso 635 : Aita – Ilta – Laki – Laita – Lattia – Kattila
Sanapala Taso 636 : Veli – Väli – Eläin – Vielä – Väline
Sanapala Taso 637 : Puu – Suu – Pusu – Uusi – Pituus
Sanapala Taso 638 : Uni – Utu – Uuni – Uusi – Suutin
Sanapala Taso 639 : Aika – Kasa – Lasi – Lika – Kaali – Laiska
Sanapala Taso 640 : Maa – Alas – Sama – Lauma – Salama – Maalaus
Sanapala Taso 641 : Rata – Avata – Vaara – Tavara – Varata
Sanapala Taso 642 : Lato – Satu – Solu – Talo – Ulos – Suola – Talous
Sanapala Taso 643 : Noki – Onki – Nuori – Onkia – Kuoria – Aurinko
Sanapala Taso 644 : Koi – Kova – Aikoa – Kaivo – Aavikko
Sanapala Taso 645 : Koe – Kera – Ohra – Rako – Rohkea – Lohkare
Sanapala Taso 646 : Maa – Haamu – Hauta – Uhata – Mahtua
Sanapala Taso 647 : Ovi – Voi – Itse – Seos – Toive – Veistos
Sanapala Taso 648 : Muu – Luku – Maku – Kuuma – Mukula
Sanapala Taso 649 : Noki – Onni – Kansi – Kasino – Innokas
Sanapala Taso 650 : Asia – Sata – Savi – Astia – Vasta – Taivas
Sanapala Taso 651 : Koe – Otsa – Teko – Katse – Kesto – Kostea
Sanapala Taso 652 : Alku – Suku – Kuula – Lasku – Kaulus – Kulaus
Sanapala Taso 653 : Aika – Arka – Kansi – Saari – Raikas – Sankari
Sanapala Taso 654 : Iso – Osa – Noki – Onki – Onkia – Kansio
Sanapala Taso 655 : Rako – Sora – Koska – Rakko – Roska – Sorkka
Sanapala Taso 656 : Sali – Laite – Lasit – Lista – Silta – Lasite
Sanapala Taso 657 : Alue – Kalju – Leuka – Lukea – Jakelu
Sanapala Taso 658 : Arpi – Pora – Sora – Sota – Posti – Paristo
Sanapala Taso 659 : Aita – Laki – Lika – Kaali – Laita – Kattila
Sanapala Taso 660 : Kuu – Luu – Kakku – Kukka – Kulku – Kukkula
Sanapala Taso 661 : Kasa – Kuva – Savu – Kaasu – Sanka – Vanukas
Sanapala Taso 662 : Koi – Idea – Kide – Kaide – Oikea – Komedia
Sanapala Taso 663 : Olo – Koko – Kolo – Olki – Kokki – Kolikko
Sanapala Taso 664 : Tuo – Auto – Kunto – Tanko – Tuoda – Kudonta
Sanapala Taso 665 : Koe – Olla – Kallo – Kello – Kollega
Sanapala Taso 666 : Itä – Kesä – Etsiä – Iskeä – Itkeä – Sitkeä
Sanapala Taso 667 : Osa – Otsa – Taso – Tulo – Talous
Sanapala Taso 668 : Väli – Eläin – Lievä – Nivel – Väline
Sanapala Taso 669 : Isä – Täi – Heti – Lähes – Helistä
Sanapala Taso 670 : Naru – Satu – Urut – Suunta – Turnaus
Sanapala Taso 671 : Kun – Kuin – Kuka – Kaiku – Ikkuna
Sanapala Taso 672 : Apu – Papu – Pula – Lappu – Palmu – Lamppu
Sanapala Taso 673 : Ala – Maha – Haamu – Lauha – Lauma – Humala
Sanapala Taso 674 : Eli – Aine – Elin – Laki – Lika – Kaneli
Sanapala Taso 675 : Kura – Raja – Karju – Kaura – Karjua
Sanapala Taso 676 : Suo – Otsa – Sota – Taso – Suoja – Juosta
Sanapala Taso 677 : Eli – Niin – Kieli – Liike – Leninki
Sanapala Taso 678 : Arki – Kari – Kera – Ralli – Kellari
Sanapala Taso 679 : Auki – Isku – Maku – Kuosi – Osuma – Aikomus
Sanapala Taso 680 : Alas – Asia – Lasi – Sali – Kaali – Laiska
Sanapala Taso 681 : Ovi – Voi – Lato – Valo – Aivot – Valtio
Sanapala Taso 682 : Eno – Koe – Kone – Kohde – Kohden
Sanapala Taso 683 : Hauta – Laatu – Lauta – Uhata – Haluta
Sanapala Taso 684 : Iho – Liha – Lohi – Tili – Lahti – Loihtia
Sanapala Taso 685 : Alku – Ukki – Lakki – Lasku – Sukka – Lusikka
Sanapala Taso 686 : Maa – Ilta – Tila – Maali – Maila – Filmata
Sanapala Taso 687 : Aita – Altis – Lasit – Saati – Silta – Laasti
Sanapala Taso 688 : Itä – Pää – Täi – Pitää – Pistää
Sanapala Taso 689 : Vaan – Avain – Talvi – Valita – Valinta
Sanapala Taso 690 : Itse – Sekä – Iskeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 691 : Iho – Mato – Toimi – Toimia – Himoita
Sanapala Taso 692 : Pila – Taso – Lapio – Lasti – Lipasto
Sanapala Taso 693 : Luu – Kuula – Lasku – Sulku – Kulaus
Sanapala Taso 694 : Ala – Aina – Aita – Tina – Antaa – Lainata
Sanapala Taso 695 : Arki – Kari – Kori – Koti – Kartio
Sanapala Taso 696 : Aika – Kari – Raaka – Karata – Kairata
Sanapala Taso 697 : Apu – Akku – Kuka – Takka – Patukka – Tupakka
Sanapala Taso 698 : Ansa – Otsa – Kansa – Ostaa – Tasanko
Sanapala Taso 699 : Emi – Ilme – Kemia – Leima – Kameli
Sanapala Taso 700 : Iho – Ehto – Teho – Lehti – Hotelli
Sanapala Taso 701 : Alas – Kala – Kasa – Kaaos – Koala – Laakso
Sanapala Taso 702 : Laji – Laki – Lika – Kalju – Lukija
Sanapala Taso 703 : Suo – Tuo – Ohut – Satu – Sota – Kohtaus
Sanapala Taso 704 : Aasia – Kassa – Kassi – Kissa – Asiakas
Sanapala Taso 705 : Ajo – Jalo – Jano – Palo – Pano – Paljon
Sanapala Taso 706 : Arvo – Avoin – Noita – Torni – Torvi – Ravinto
Sanapala Taso 707 : Koi – Noki – Onki – Jokin – Joskin
Sanapala Taso 708 : Koi – Ovi – Voi – Kivi – Viikko
Sanapala Taso 709 : Aita – Asia – Astia – Saati – Taivas
Sanapala Taso 710 : Eli – Etu – Tuli – Sielu – Lisäetu
Sanapala Taso 711 : Kiri – Kivi – Rivi – Kahvi – Kirahvi
Sanapala Taso 712 : Maa – Ansa – Sama – Soma – Sanoa – Sanoma
Sanapala Taso 713 : Isku – Susi – Suksi – Kurssi – Sirkus
Sanapala Taso 714 : Arpi – Auki – Kipu – Pari – Kupari
Sanapala Taso 715 : Voi – Noita – Rinta – Torni – Ravinto
Sanapala Taso 716 : Uni – Auki – Katu – Tina – Tuki – Kunta – Kutina
Sanapala Taso 717 : Lasi – Mato – Lasti – Laitos – Solmia – Ilmasto
Sanapala Taso 718 : Suu – Hius – Suku – Uusi – Kuusi – Suihku
Sanapala Taso 719 : Iso – Osa – Lato – Sali – Talo – Laitos
Sanapala Taso 720 : Kun – Akku – Kana – Kuka – Kukaan
Sanapala Taso 721 : Asia – Laiva – Salva – Valas – Salvia
Sanapala Taso 722 : Aito – Lasi – Sali – Lista – Silta – Laitos
Sanapala Taso 723 : Kun – Kuin – Kumi – Muki – Ukki – Munkki
Sanapala Taso 724 : Mato – Sota – Taso – Masto – Ostaa – Maasto
Sanapala Taso 725 : Suo – Solu – Sota – Taso – Ulos – Talous
Sanapala Taso 726 : Ala – Alku – Kaasu – Kauas – Suklaa
Sanapala Taso 727 : Koe – Kera – Kokea – Rakko – Korkea
Sanapala Taso 728 : Aito – Ilta – Liha – Lahti – Iloita – Loihtia
Sanapala Taso 729 : Sana – Sata – Astia – Tanssi – Tanssia
Sanapala Taso 730 : Koi – Arki – Rako – Kuori – Kuoria
Sanapala Taso 731 : Pois – Paino – Panos – Piano – Painos
Sanapala Taso 732 : Kana – Sana – Kansa – Kassa – Sanka – Kanssa
Sanapala Taso 733 : Osa – Altis – Lasit – Lista – Silta – Sotilas
Sanapala Taso 734 : Akku – Kuka – Arkku – Aukko – Toukka – Torkkua
Sanapala Taso 735 : Kuu – Luu – Luku – Sulku – Kaulus – Kulaus
Sanapala Taso 736 : Auto – Otsa – Satu – Suoja – Juosta
Sanapala Taso 737 : Savi – Kassi – Kasvi – Kissa – Kasvis
Sanapala Taso 738 : Eli – Itse – Lasit – Lasti – Lasite
Sanapala Taso 739 : Kana – Kuva – Vaan – Kanava – Vaakuna
Sanapala Taso 740 : Etu – Tuo – Teko – Kesto – Koetus
Sanapala Taso 741 : Isi – Arpi – Pari – Riisi – Siipi – Pariisi
Sanapala Taso 742 : Joo – Olo – Jono – Olio – Jolloin
Sanapala Taso 743 : Lato – Tulo – Aalto – Laatu – Lauta – Luottaa
Sanapala Taso 744 : Aasi – Sata – Astua – Nauta – Sauna – Siunata
Sanapala Taso 745 : Ovi – Voi – Kova – Kaivo – Kasvi – Kaivos
Sanapala Taso 746 : Elin – Lintu – Nielu – Tulinen – Tunneli
Sanapala Taso 747 : Mato – Airut – Atomi – Maito – Muoti – Tuomari
Sanapala Taso 748 : Kiri – Kivi – Rivi – Veri – Kiire – Kreivi
Sanapala Taso 749 : Eno – Koe – Kone – Noki – Onki – Keino – Pekoni
Sanapala Taso 750 : Iso – Koe – Mies – Miks – Kisko – Meksiko
Sanapala Taso 751 : Aita – Ilta – Tila – Tili – Laita – Italia
Sanapala Taso 752 : Suu – Uni – Susi – Uuni – Uusi – Siunaus
Sanapala Taso 753 : Emi – Aine – Tina – Taimen – Maantie
Sanapala Taso 754 : Tuli – Altis – Istua – Lista – Silta – Tilaus
Sanapala Taso 755 : Aina – Sana – Laina – Alasin – Lainaus
Sanapala Taso 756 : Akku – Kuka – Aukko – Katko – Kotka – Toukka
Sanapala Taso 757 : Liha – Vaha – Laiva – Vaali – Lihava
Sanapala Taso 758 : Kuu – Hius – Isku – Suku – Kuusi – Suihku
Sanapala Taso 759 : Suo – Tuo – Into – Tunti – Sointu – Istunto
Sanapala Taso 760 : Kova – Vale – Leuka – Lukea – Luova – Elokuva
Sanapala Taso 761 : Hame – Jalo – Loma – Mela – Ohje – Ohjelma
Sanapala Taso 762 : Lasi – Pila – Pois – Sota – Talo – Lipasto
Sanapala Taso 763 : Aasi – Aika – Asia – Kala – Kaali – Laiska
Sanapala Taso 764 : Aasi – Sama – Maali – Maila – Salami
Sanapala Taso 765 : Isä – Kesä – Etsiä – Itkeä – Käsite
Sanapala Taso 766 : Auki – Kuin – Kura – Kaiku – Unkari – Ankkuri
Sanapala Taso 767 : Into – Lato – Talo – Noita – Lantio
Sanapala Taso 768 : Isi – Iso – Tili – Silti – Liitos
Sanapala Taso 769 : Maa – Aito – Atomi – Maito – Kotimaa
Sanapala Taso 770 : Koi – Olo – Kolo – Olio – Olki – Kloori
Sanapala Taso 771 : Iso – Oppi – Solu – Loppu – Suoli – Suppilo
Sanapala Taso 772 : Koe – Kesto – Kohta – Tahko – Tehokas
Sanapala Taso 773 : Alku – Alue – Kalvo – Lukea – Elokuva
Sanapala Taso 774 : Laki – Lasi – Lika – Sali – Kallis
Sanapala Taso 775 : Pako – Palo – Pula – Leuka – Pelko – Peukalo
Sanapala Taso 776 : Alas – Kala – Kaaos – Koala – Laakso
Sanapala Taso 777 : Kasa – Saha – Uhka – Kaasu – Kauas – Hauska
Sanapala Taso 778 : Arka – Kera – Raha – Hakea – Ahkera
Sanapala Taso 779 : Luu – Rehu – Huilu – Huuli – Urheilu
Sanapala Taso 780 : Akku – Kuka – Aukko – Lakko – Lukko – Luokka
Sanapala Taso 781 : Suu – Avaus – Varas – Varsa – Avaruus
Sanapala Taso 782 : Aasi – Asua – Laina – Sauna – Lainaus
Sanapala Taso 783 : Savi – Veri – Vesi – Sarvi – Vieras
Sanapala Taso 784 : Arvo – Kova – Kuva – Korva – Vuokra
Sanapala Taso 785 : Itä – Pää – Äiti – Pitää – Piirtää
Sanapala Taso 786 : Eno – Loma – Mela – Omena – Ongelma
Sanapala Taso 787 : Apu – Naru – Peura – Reuna – Peruna
Sanapala Taso 788 : Ala – Emi – Ilma – Leima – Maali – Laimea
Sanapala Taso 789 : Ilta – Tila – Apina – Laita – Platina
Sanapala Taso 790 : Kun – Auto – Kunta – Kunto – Tuoda – Kudonta
Sanapala Taso 791 : Ajo – Hame – Home – Jalo – Mela – Ohjelma
Sanapala Taso 792 : Kehä – Käsi – Sekä – Iskeä – Keihäs
Sanapala Taso 793 : Lato – Sota – Talo – Lista – Laitos
Sanapala Taso 794 : Mato – Sama – Soma – Masto – Omata – Maasto
Sanapala Taso 795 : Pois – Taso – Ostaa – Posti – Poistaa
Sanapala Taso 796 : Eli – Ilta – Tila – Laita – Aateli
Sanapala Taso 797 : Alue – Kuja – Kalju – Leuka – Lukea – Jakelu
Sanapala Taso 798 : Koi – Noki – Kansi – Onkia – Kasino
Sanapala Taso 799 : Asia – Otsa – Aalto – Laasti – Loistaa
Sanapala Taso 800 : Kanta – Kohta – Nahka – Tahko – Tanko – Kohtaan
Sanapala Taso 801 : Arki – Kari – Kaksi – Rikas – Kirkas
Sanapala Taso 802 : Kuu – Alku – Kuula – Lakko – Lokakuu
Sanapala Taso 803 : Kuu – Suu – Utu – Suku – Kutsu – Kutsua
Sanapala Taso 804 : Iso – Osa – Pano – Panos – Piano – Painos
Sanapala Taso 805 : Muu – Uni – Into – Uuni – Muutoin
Sanapala Taso 806 : Akku – Auki – Kuka – Kukka – Kukkia
Sanapala Taso 807 : Ilta – Maili – Italia – Mitali – Liimata
Sanapala Taso 808 : Kuin – Naru – Kaiku – Ikkuna – Unkari – Ankkuri
Sanapala Taso 809 : Isku – Savi – Vesi – Kasvi – Kuiva – Esikuva
Sanapala Taso 810 : Isä – Käsi – Siis – Siksi – Lisäksi
Sanapala Taso 811 : Palo – Pula – Ulos – Puola – Suola – Lopussa
Sanapala Taso 812 : Alas – Sata – Astia – Lasit – Lasti – Saati – Laasti
Sanapala Taso 813 : Ilma – Ilta – Liima – Maili – Mitali
Sanapala Taso 814 : Nyt – Täi – Kynä – Täky – Käynti
Sanapala Taso 815 : Aika – Aita – Raaka – Karata – Kairata
Sanapala Taso 816 : Tee – Meri – Metri – Metro – Meteori
Sanapala Taso 817 : Kuu – Suu – Joku – Suku – Juoksu
Sanapala Taso 818 : Tuo – Auto – Aukko – Katko – Kotka – Toukka
Sanapala Taso 819 : Aasi – Ansa – Lasi – Sana – Alasin
Sanapala Taso 820 : Asua – Ampua – Kauas – Maksa – Paksu – Kampaus
Sanapala Taso 821 : Aina – Arka – Asia – Saari – Sankari
Sanapala Taso 822 : Itä – Mikä – Terä – Itkeä – Merkitä
Sanapala Taso 823 : Koi – Idea – Kaide – Oikea – Komedia
Sanapala Taso 824 : Alas – Sali – Tila – Faasi – Laasti – Asfalti
Sanapala Taso 825 : Veli – Eläin – Lievä – Nivel – Vielä – Väline
Sanapala Taso 826 : Rako – Sora – Koska – Roska – Sorkka
Sanapala Taso 827 : Iho – Laki – Lika – Lohi – Olki – Halkio
Sanapala Taso 828 : Pari – Pois – Sora – Sota – Paristo
Sanapala Taso 829 : Iso – Ovi – Seos – Toive – Veistos
Sanapala Taso 830 : Satu – Tuli – Istua – Lasti – Lista – Tilaus
Sanapala Taso 831 : Itse – Kesä – Käsi – Etsiä – Iskeä – Sitkeä
Sanapala Taso 832 : Apu – Puu – Utu – Pusu – Taputus
Sanapala Taso 833 : Arki – Kera – Kiri – Kiire – Rikas – Keisari
Sanapala Taso 834 : Ala – Ilma – Mela – Maali – Maila – Laimea
Sanapala Taso 835 : Apu – Pula – Lappu – Palmu – Lamppu
Sanapala Taso 836 : Auki – Ukki – Kaiku – Kukka – Kukkia
Sanapala Taso 837 : Luu – Muu – Solu – Sumu – Ulos – Lumous
Sanapala Taso 838 : Suu – Runo – Ruusu – Runous – Nuoruus
Sanapala Taso 839 : Rata – Avata – Vaara – Tavara – Varata
Sanapala Taso 840 : Ajaa – Jana – Antaa – Takana – Kantaja
Sanapala Taso 841 : Auto – Otsa – Tahko – Tuhka – Kohtaus
Sanapala Taso 842 : Aita – Lava – Laita – Talvi – Vaali – Valita
Sanapala Taso 843 : Aasi – Arka – Asia – Kari – Saari – Raikas
Sanapala Taso 844 : Asua – Sata – Laatu – Lauta – Satula
Sanapala Taso 845 : Ajo – Eli – Jalo – Jano – Leijona
Sanapala Taso 846 : Koe – Olo – Kolo – Teko – Kotelo
Sanapala Taso 847 : Mars – Mies – Matsi – Metri – Mestari
Sanapala Taso 848 : Aika – Ilta – Laki – Lika – Kattila
Sanapala Taso 849 : Ilta – Katu – Tuki – Kulta – Lukita
Sanapala Taso 850 : Kun – Uni – Arki – Kura – Naru – Unkari
Sanapala Taso 851 : Kun – Suo – Kosto – Kunto – Uskonto
Sanapala Taso 852 : Kuu – Alku – Maku – Kuula – Kuuma – Mukula
Sanapala Taso 853 : Aito – Atomi – Maito – Toimi – Toimia
Sanapala Taso 854 : Haju – Hana – Jana – Juna – Hunaja
Sanapala Taso 855 : Joka – Kuja – Karju – Roska – Suora – Korjaus
Sanapala Taso 856 : Ansa – Sana – Kansa – Kassa – Kanssa
Sanapala Taso 857 : Ala – Pila – Apila – Kaali – Kapea – Kaapeli
Sanapala Taso 858 : Emi – Maja – Meri – Raja – Marja – Armeija
Sanapala Taso 859 : Iso – Taso – Tila – Lasti – Silta – Laitos
Sanapala Taso 860 : Etu – Satu – Musta – Muste – Mauste
Sanapala Taso 861 : Iho – Koi – Ihan – Onkia – Kohina
Sanapala Taso 862 : Lato – Solu – Tulo – Ulos – Suola – Talous
Sanapala Taso 863 : Uni – Niin – Nimi – Onni – Minun – Muinoin
Sanapala Taso 864 : Luu – Luku – Lasku – Kaulus – Kulaus
Sanapala Taso 865 : Auki – Kuin – Ukki – Kaiku – Ikkuna
Sanapala Taso 866 : Sana – Soma – Annos – Sanoa – Sanoma – Maannos
Sanapala Taso 867 : Eli – Ilma – Ilme – Mela – Kemia – Leima – Kameli
Sanapala Taso 868 : Kana – Kaava – Vaaka – Kanava – Vaakuna
Sanapala Taso 869 : Alas – Sata – Laatu – Lauta – Ajatus – Jalusta
Sanapala Taso 870 : Lava – Liha – Vaha – Laiva – Vaali – Lihava
Sanapala Taso 871 : Kuja – Raja – Karju – Kaura – Karjua
Sanapala Taso 872 : Koe – Kera – Rako – Kokea – Rakko – Korkea
Sanapala Taso 873 : Katu – Arkku – Katko – Toukka – Torkkua
Sanapala Taso 874 : Kesä – Käsi – Itkeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 875 : Akku – Kuka – Kaasu – Kauas – Sukka – Rakkaus
Sanapala Taso 876 : Joki – Noki – Onki – Jokin – Joskin
Sanapala Taso 877 : Tuo – Auto – Otsa – Sota – Suoja – Juosta
Sanapala Taso 878 : Kuu – Suu – Hius – Isku – Suku – Uusi – Suihku
Sanapala Taso 879 : Osa – Lasi – Loma – Soma – Solmia
Sanapala Taso 880 : Satu – Savu – Astua – Avaus – Vasta – Vastaus
Sanapala Taso 881 : Kaksi – Katse – Takki – Tikka – Etikka – Kastike
Sanapala Taso 882 : Isä – Täi – Täti – Tähti – Hytistä
Sanapala Taso 883 : Ajo – Joka – Joku – Kura – Suora – Korjaus
Sanapala Taso 884 : Aita – Asia – Sali – Altis – Lista – Laasti
Sanapala Taso 885 : Pois – Ulos – Lippu – Liuos – Suoli – Suppilo
Sanapala Taso 886 : Maa – Taso – Masto – Omata – Ostaa – Maasto
Sanapala Taso 887 : Maha – Haamu – Lauha – Lauma – Humala
Sanapala Taso 888 : Kala – Kana – Ankea – Lanka – Alkaen
Sanapala Taso 889 : Voi – Into – Avoin – Rinta – Ravinto
Sanapala Taso 890 : Arki – Kiri – Tuki – Airut – Riita – Taikuri
Sanapala Taso 891 : Isi – Pois – Siili – Siipi – Poliisi
Sanapala Taso 892 : Auki – Laki – Lika – Kalju – Lukija
Sanapala Taso 893 : Sama – Aasia – Saati – Sataa – Satama – Maistaa
Sanapala Taso 894 : Ala – Aina – Alas – Ansa – Sana – Laina – Alasin
Sanapala Taso 895 : Ilma – Ilme – Laite – Malli – Talli – Metalli
Sanapala Taso 896 : Aito – Ilta – Lato – Talo – Tili – Iloita
Sanapala Taso 897 : Aasi – Kari – Kasa – Rikas – Saari – Raikas
Sanapala Taso 898 : Jää – Elää – Neljä – Lentää – Lentäjä
Sanapala Taso 899 : Muu – Suo – Suu – Utu – Sumu – Muutos
Sanapala Taso 900 : Koe – Koi – Koti – Olki – Teko – Kielto
Sanapala Taso 901 : Tuo – Katu – Maku – Mato – Matka – Muokata
Sanapala Taso 902 : Kuu – Luu – Alku – Luku – Kuula – Laulu – Kuulla
Sanapala Taso 903 : Kun – Uni – Kipu – Noki – Onki – Kuponki
Sanapala Taso 904 : Jalo – Jano – Jopa – Palo – Pano – Paljon
Sanapala Taso 905 : Arpi – Pari – Rata – Parta – Paraati
Sanapala Taso 906 : Itse – Sekä – Iskeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 907 : Lava – Savi – Laiva – Vaali – Salvia
Sanapala Taso 908 : Eli – Emi – Mela – Leima – Maali – Laimea
Sanapala Taso 909 : Iho – Lohi – Tila – Lahti – Loihtia
Sanapala Taso 910 : Lato – Otsa – Talo – Tulo – Talous
Sanapala Taso 911 : Aita – Auki – Kuva – Kuiva – Kavuta – Kuivata
Sanapala Taso 912 : Ohut – Satu – Taso – Uhka – Tuhka – Kohtaus
Sanapala Taso 913 : Loma – Mela – Mango – Omena – Ongelma
Sanapala Taso 914 : Isku – Susi – Suksi – Kurssi – Sirkus
Sanapala Taso 915 : Osa – Sota – Katse – Kohta – Tehokas
Sanapala Taso 916 : Arki – Sana – Kansa – Sanka – Sankari
Sanapala Taso 917 : Soma – Lasit – Maito – Solmia – Ilmasto
Sanapala Taso 918 : Aika – Laki – Lasi – Lika – Kaali – Laiska
Sanapala Taso 919 : Mato – Airut – Muoti – Tarmo – Tuomari
Sanapala Taso 920 : Itä – Itse – Tuli – Etsiä – Lisäetu
Sanapala Taso 921 : Hauta – Laatu – Lauha – Lauta – Uhata – Haluta
Sanapala Taso 922 : Akku – Kuin – Kuka – Ukki – Ankkuri
Sanapala Taso 923 : Arkku – Aukko – Katko – Kotka – Rakko – Torkkua
Sanapala Taso 924 : Läpi – Pesä – Leipä – Ylpeä – Epäilys
Sanapala Taso 925 : Hana – Kana – Alkaa – Lanka – Nahka – Hankala
Sanapala Taso 926 : Iho – Aito – Lato – Lahti – Iloita – Loihtia
Sanapala Taso 927 : Sali – Altis – Lasti – Lista – Silta – Tilaus
Sanapala Taso 928 : Apu – Arpi – Kari – Kipu – Pari – Kupari
Sanapala Taso 929 : Kala – Kura – Pula – Kaura – Parkua – Krapula
Sanapala Taso 930 : Koe – Kera – Ohra – Rako – Rohkea – Lohkare
Sanapala Taso 931 : Tuo – Auto – Otsa – Sota – Suola – Talous
Sanapala Taso 932 : Ala – Maa – Ilma – Maila – Maailma
Sanapala Taso 933 : Koi – Kori – Kokki – Kirkko – Korkki
Sanapala Taso 934 : Auki – Katu – Tina – Tuki – Kunta – Kutina
Sanapala Taso 935 : Alue – Kuja – Kalju – Leuka – Lukea – Jakelu
Sanapala Taso 936 : Kun – Uni – Isku – Kansi – Kaunis
Sanapala Taso 937 : Asua – Kaasu – Kauas – Kaula – Lasku – Suklaa
Sanapala Taso 938 : Puu – Suu – Utu – Pusu – Uusi – Pituus
Sanapala Taso 939 : Aasi – Astia – Rikas – Arktis – Raikas – Karitsa
Sanapala Taso 940 : Laki – Lika – Askel – Leski – Akseli
Sanapala Taso 941 : Isä – Itä – Pää – Pitää – Pistää
Sanapala Taso 942 : Arki – Asia – Kansi – Sanka – Sankari
Sanapala Taso 943 : Iso – Lasi – Lapio – Lasit – Laitos – Potilas
Sanapala Taso 944 : Osa – Mato – Masto – Omata – Ostaa – Maasto
Sanapala Taso 945 : Aina – Vaan – Avain – Painaa – Painava
Sanapala Taso 946 : Eli – Eno – Elin – Ilme – Meloni
Sanapala Taso 947 : Akku – Kuka – Aukko – Lakko – Lukko – Luokka
Sanapala Taso 948 : Ansa – Sana – Kaaos – Sanoa – Tasanko
Sanapala Taso 949 : Laji – Lava – Vaja – Laiva – Vaali – Vanilja
Sanapala Taso 950 : Ovi – Voi – Talo – Talvi – Valtio
Sanapala Taso 951 : Utu – Naru – Urut – Suunta – Turnaus
Sanapala Taso 952 : Täi – Itse – Kesä – Iskeä – Itkeä – Käsite – Sitkeä
Sanapala Taso 953 : Kana – Kasa – Sana – Avaus – Kansa – Vanukas
Sanapala Taso 954 : Oppi – Solu – Ulos – Liuos – Suoli – Suppilo
Sanapala Taso 955 : Aita – Alas – Sali – Sata – Laita – Saati – Laasti
Sanapala Taso 956 : Emi – Ihme – Niin – Nimi – Mihin – Ihminen
Sanapala Taso 957 : Koe – Otsa – Sota – Katse – Kostea
Sanapala Taso 958 : Olo – Koko – Olio – Lokki – Kolikko
Sanapala Taso 959 : Veli – Väli – Eläin – Nivel – Vielä – Väline
Sanapala Taso 960 : Ajo – Tuo – Auto – Satu – Taso – Juosta
Sanapala Taso 961 : Kiri – Rivi – Hirvi – Virka – Kirahvi
Sanapala Taso 962 : Aito – Pois – Ostaa – Posti – Poistaa
Sanapala Taso 963 : Kun – Vaan – Kaava – Kanava – Vaakuna
Sanapala Taso 964 : Aasi – Lasi – Savi – Salva – Valas – Salvia
Sanapala Taso 965 : Isä – Kehä – Käsi – Sekä – Keihäs
Sanapala Taso 966 : Iho – Ihan – Noki – Onki – Onkia – Kohina
Sanapala Taso 967 : Aivot – Avoin – Torni – Torvi – Ravinto
Sanapala Taso 968 : Ala – Maa – Asia – Ilma – Maali – Maila – Salami
Sanapala Taso 969 : Lato – Altis – Lasit – Lasti – Lista – Silta – Laitos
Sanapala Taso 970 : Iso – Koi – Suo – Kuosi – Oikeus
Sanapala Taso 971 : Alue – Vale – Kalvo – Leuka – Lukea – Luova – Elokuva
Sanapala Taso 972 : Ilta – Into – Tila – Noita – Lantio
Sanapala Taso 973 : Suku – Kuula – Sulku – Kaulus – Kulaus
Sanapala Taso 974 : Ovi – Aika – Aikoa – Kaivo – Aavikko
Sanapala Taso 975 : Akku – Kuka – Ukki – Kaiku – Kakku – Kukka – Kukkia
Sanapala Taso 976 : Isku – Lika – Kaksi – Lakki – Sukka – Lusikka
Sanapala Taso 977 : Osa – Ansa – Sama – Sana – Soma – Sanoma
Sanapala Taso 978 : Lava – Laita – Laiva – Talvi – Vaali – Valita
Sanapala Taso 979 : Lika – Mela – Kemia – Leima – Kameli
Sanapala Taso 980 : Talo – Tulo – Aalto – Ottaa – Lautta – Luottaa
Sanapala Taso 981 : Kana – Kasa – Kansa – Kassa – Kanssa
Sanapala Taso 982 : Arki – Naru – Runo – Kuoria – Raunio – Unkari – Aurinko
Sanapala Taso 983 : Etu – Koe – Tuo – Teko – Kesto – Koetus
Sanapala Taso 984 : Arka – Kari – Raaka – Karata – Kitara – Kairata
Sanapala Taso 985 : Aasi – Aita – Sata – Astia – Saati – Vasta – Taivas
Sanapala Taso 986 : Suu – Uni – Susi – Uusi – Siunaus
Sanapala Taso 987 : Laki – Olki – Olla – Kallo – Kallio
Sanapala Taso 988 : Alas – Lasi – Sali – Savi – Valas – Salvia
Sanapala Taso 989 : Isi – Itä – Täi – Äiti – Siirtää
Sanapala Taso 990 : Laite – Lasit – Lasti – Lista – Lasite
Sanapala Taso 991 : Kuu – Luu – Muu – Alku – Maku – Kulma – Kuuma – Mukula
Sanapala Taso 992 : Emi – Meri – Raja – Marja – Armeija
Sanapala Taso 993 : Arvo – Kuva – Rako – Korva – Rouva – Vuokra
Sanapala Taso 994 : Auki – Katu – Tila – Tuki – Tuli – Kulta – Lukita
Sanapala Taso 995 : Iso – Aito – Ilta – Lato – Altis – Silta – Laitos
Sanapala Taso 996 : Kiri – Kivi – Rivi – Veri – Kiire – Kreivi
Sanapala Taso 997 : Ala – Asua – Kala – Kauas – Lasku – Suklaa
Sanapala Taso 998 : Ajo – Osa – Auto – Otsa – Satu – Taso – Suoja – Juosta
Sanapala Taso 999 : Elin – Veli – Eläin – Lievä – Väline
Sanapala Taso 1000 : Katse – Keksi – Tikka – Etikka – Kastike