Ordsjarme Svar og Løsninger på alle nivåer

Ordsjarme Svar og løsninger alle nivåer. Her finner du hjelp til spillet laget av WePlay Technologies og tilgjengelig for Android, iPhone, iPad og iPod. I dette ordspillet må du sveipe og lage alle ordene du kan tenke på med bokstavene du får. Høres enkelt, men det kan være ganske vanskelig. Derfor hjelper vi deg med å gi svarene. Dette gjør at du kan gå videre til neste nivå. Ha det gøy.

Ordsjarme Svar

Ordsjarme Nivå 1 : Ku – Kun
Ordsjarme Nivå 2 : Sy – Syv
Ordsjarme Nivå 3 : Fe – Se – Seff
Ordsjarme Nivå 4 : Ene – Pen – Nepe
Ordsjarme Nivå 5 : Gul – Jul – Jugl
Ordsjarme Nivå 6 : Fus – Sus – Fuss
Ordsjarme Nivå 7 : Do – Lov – Vold
Ordsjarme Nivå 8 : Øm – Søm – Svøm
Ordsjarme Nivå 9 : Pus – Sus – Susp
Ordsjarme Nivå 10 : Og – Son – Sogn
Ordsjarme Nivå 11 : Tær – Stær
Ordsjarme Nivå 12 : Do – Doll
Ordsjarme Nivå 13 : Lur – Curl
Ordsjarme Nivå 14 : Gå – På – Pågå
Ordsjarme Nivå 15 : Om – Ohm – Omhu
Ordsjarme Nivå 16 : Dø – Nød – Nødt
Ordsjarme Nivå 17 : Vi – Vin – Hvin
Ordsjarme Nivå 18 : Nå – Ånd – Hånd
Ordsjarme Nivå 19 : Du – Gud – Dugg
Ordsjarme Nivå 20 : Se – Eks – Besk
Ordsjarme Nivå 21 : Nå – Bånn
Ordsjarme Nivå 22 : Om – Ammo
Ordsjarme Nivå 23 : Ut – Utby
Ordsjarme Nivå 24 : Og – Ovn – Vogn
Ordsjarme Nivå 25 : Er – Rev – Verk
Ordsjarme Nivå 26 : Av – Se – Vase
Ordsjarme Nivå 27 : Du – Dur – Urdu
Ordsjarme Nivå 28 : Ku – Kul – Kulp – Pulk
Ordsjarme Nivå 29 : Er – Rev – Revy – Vyer
Ordsjarme Nivå 30 : Kø – Øl – Klø – Løk – Knøl
Ordsjarme Nivå 31 : Ku – Kun – Unik
Ordsjarme Nivå 32 : Te – Ett – Tyte
Ordsjarme Nivå 33 : To – Not – Tonn
Ordsjarme Nivå 34 : Gå – Tå – Ut – Utgå
Ordsjarme Nivå 35 : Noe – Ovn – Ven – Oven
Ordsjarme Nivå 36 : Le – Elv – Vel – Lyve
Ordsjarme Nivå 37 : Gul – Lun – Ung – Lugn
Ordsjarme Nivå 38 : Ok – Om – Kom – Amok – Kamo
Ordsjarme Nivå 39 : Do – Dø – Kø – Ok – Dokø
Ordsjarme Nivå 40 : To – Rop – Rot – Tro – Port – Torp
Ordsjarme Nivå 41 : Ja – Inn – Ninja
Ordsjarme Nivå 42 : Kan – Man – Makan
Ordsjarme Nivå 43 : Ja – All – Jalla
Ordsjarme Nivå 44 : Sal – Spa – Flaps
Ordsjarme Nivå 45 : Egg – Veg – Vugge
Ordsjarme Nivå 46 : Ha – Sal – Hals – Slash
Ordsjarme Nivå 47 : Ale – All – Alle – Palle
Ordsjarme Nivå 48 : Sy – Dis – Syd – Isydd
Ordsjarme Nivå 49 : Her – Per – Rep – Herpe
Ordsjarme Nivå 50 : Rev – Veg – Greve – Verge
Ordsjarme Nivå 51 : Roe – Ror – Roere
Ordsjarme Nivå 52 : Vi – Tvi – Pivot
Ordsjarme Nivå 53 : Fe – Hue – Fehue
Ordsjarme Nivå 54 : Av – Do – Vodka
Ordsjarme Nivå 55 : Det – Ete – Tweed
Ordsjarme Nivå 56 : Ert – Ler – Tre – Trell
Ordsjarme Nivå 57 : Amme – Mase – Same – Samme
Ordsjarme Nivå 58 : Ete – Meg – Eget – Meget
Ordsjarme Nivå 59 : Ha – Ake – Hake – Hacke
Ordsjarme Nivå 60 : Fru – Gru – Rug – Gruff
Ordsjarme Nivå 61 : Ritt – Titt – Tritt
Ordsjarme Nivå 62 : Anti – Natt – Titan
Ordsjarme Nivå 63 : Ete – Ekte – Tekke
Ordsjarme Nivå 64 : Det – Tyde – Teddy
Ordsjarme Nivå 65 : Hus – Sus – Sushi
Ordsjarme Nivå 66 : Fri – Gir – Rigg – Frigg
Ordsjarme Nivå 67 : Rev – Verv – Veve – Verve
Ordsjarme Nivå 68 : Her – Hue – Hyre – Uhyre
Ordsjarme Nivå 69 : Fut – Gift – Utgi – Ugift
Ordsjarme Nivå 70 : Fe – Sy – Fus – Ufyse
Ordsjarme Nivå 71 : Pus – Spe – Suppe –
Ordsjarme Nivå 72 : Mus – Sum – Summe
Ordsjarme Nivå 73 : Tut – Stut – Stutt
Ordsjarme Nivå 74 : Spa – Spe – Spade
Ordsjarme Nivå 75 : Pus – Snu – Snupp
Ordsjarme Nivå 76 : Tue – Ute – Tupe – Tuppe
Ordsjarme Nivå 77 : Kur – Tur – Urt – Truck
Ordsjarme Nivå 78 : Ete – Ett – Tett – Tette
Ordsjarme Nivå 79 : Tap – Tape – Tapp – Tappe
Ordsjarme Nivå 80 : Spa – Tap – Pasta – Tapas
Ordsjarme Nivå 81 : Eks – Sekk – Smekk
Ordsjarme Nivå 82 : Buk – Sku – Skubb
Ordsjarme Nivå 83 : Det – Sted – Sedat
Ordsjarme Nivå 84 : Ba – Bas – Samba
Ordsjarme Nivå 85 : Ba – Bas – Sabla
Ordsjarme Nivå 86 : Fis – Sti – Sitt – Stift
Ordsjarme Nivå 87 : Bo – Bob – Son – Snobb
Ordsjarme Nivå 88 : Ba – Bas – San – Snabb
Ordsjarme Nivå 89 : San – Sau – Snu – Sauna
Ordsjarme Nivå 90 : Lar – Ras – Sal – Salær
Ordsjarme Nivå 91 : Klo – Pol – Polka
Ordsjarme Nivå 92 : Lot – Pol – Plott
Ordsjarme Nivå 93 : Pai – Pin – Piano
Ordsjarme Nivå 94 : Lee – Eple – Pelle
Ordsjarme Nivå 95 : And – Dan – Panda
Ordsjarme Nivå 96 : Egg – Sag – Seg – Sagge
Ordsjarme Nivå 97 : Brun – Ruin – Urin – Rubin
Ordsjarme Nivå 98 : Jul – Lue – Lupe – Pulje
Ordsjarme Nivå 99 : Opp – Rop – Popp – Propp
Ordsjarme Nivå 100 : Pil – Pol – Polo – Polio
Ordsjarme Nivå 101 : Ny – Lyn – Nylon
Ordsjarme Nivå 102 : Nal – San – Nasal
Ordsjarme Nivå 103 : Egg – Meg – Megge
Ordsjarme Nivå 104 : Ja – All – Lojal
Ordsjarme Nivå 105 : Lee – Eple – Leppe
Ordsjarme Nivå 106 : Gul – Glup – Lugg – Plugg
Ordsjarme Nivå 107 : Kan – Nal – Plan – Plank
Ordsjarme Nivå 108 : Gal – Lag – Lagg – Plagg
Ordsjarme Nivå 109 : Enn – Pen – Penn – Panne
Ordsjarme Nivå 110 : Mot – Tom – Tomt – Motto
Ordsjarme Nivå 111 : Klo – Nok – Kolon
Ordsjarme Nivå 112 : Kun – Kur – Knurr
Ordsjarme Nivå 113 : Kun – Punk – Knupp
Ordsjarme Nivå 114 : Kun – Funk – Knuff
Ordsjarme Nivå 115 : Rik – Nikk – Knirk
Ordsjarme Nivå 116 : Flo – Fole – Loff – Loffe
Ordsjarme Nivå 117 : Ile – Lei – Nei – Linje
Ordsjarme Nivå 118 : Lee – Fele – Felle – Lefle
Ordsjarme Nivå 119 : Ære – Ler – Lære – Lærer
Ordsjarme Nivå 120 : Nok – Not – Tok – Konto
Ordsjarme Nivå 121 : Kan – Napp – Knapp
Ordsjarme Nivå 122 : Kle – Lek – Kjæle
Ordsjarme Nivå 123 : Ake – Amme – Kamme
Ordsjarme Nivå 124 : Kak – Kok – Kakao
Ordsjarme Nivå 125 : Bo – Bom – Jumbo
Ordsjarme Nivå 126 : Nok – Not – Tok – Knott
Ordsjarme Nivå 127 : Kul – Kulp – Pulk – Klump
Ordsjarme Nivå 128 : Buk – Kul – Bulk – Klubb
Ordsjarme Nivå 129 : Ba – Ja – Jabb – Jabbe
Ordsjarme Nivå 130 : Fis – Fri – Sir – Isfri
Ordsjarme Nivå 131 : Joe – Olje – Jolle
Ordsjarme Nivå 132 : Ja – San – Jeans
Ordsjarme Nivå 133 : Bit – Sti – Isbit
Ordsjarme Nivå 134 : Pin – Tun – Input
Ordsjarme Nivå 135 : Ild – Lyd – Idyll
Ordsjarme Nivå 136 : Bil – Bli – Sil – Isbil
Ordsjarme Nivå 137 : Min – Mini – Mint – Intim
Ordsjarme Nivå 138 : Inn – Vin – Inni – Innvi
Ordsjarme Nivå 139 : Egg – Hue – Hugg – Hugge
Ordsjarme Nivå 140 : Dø – Deg – Øde – Høgde
Ordsjarme Nivå 141 : Dit – Tid – Idiot
Ordsjarme Nivå 142 : Bo – Bob – Hobby
Ordsjarme Nivå 143 : Ese – Hes – Hesje
Ordsjarme Nivå 144 : Her – Herr – Herre
Ordsjarme Nivå 145 : Ha – All – Halal
Ordsjarme Nivå 146 : Ene – Enn – Hen – Henne
Ordsjarme Nivå 147 : Het – Hot – Tok – Hekto
Ordsjarme Nivå 148 : Gal – Lag – Lapp – Glapp
Ordsjarme Nivå 149 : Du – Dag – Gud – Gauda
Ordsjarme Nivå 150 : Meg – Amme – Mage – Gamme
Ordsjarme Nivå 151 : Hel – Hen – Hælen
Ordsjarme Nivå 152 : Gir – Ribb – Gribb
Ordsjarme Nivå 153 : Kun – Ung – Gnukk
Ordsjarme Nivå 154 : Ete – Eget – Gebet
Ordsjarme Nivå 155 : Ess – Ses – Fases
Ordsjarme Nivå 156 : All – Gal – Lag – Galla
Ordsjarme Nivå 157 : Sky – Syk – Faks – Fysak
Ordsjarme Nivå 158 : Ese – Ser – Refs – Frese
Ordsjarme Nivå 159 : Ny – For – Fyr – Forny
Ordsjarme Nivå 160 : Flo – Opp – Pol – Flopp
Ordsjarme Nivå 161 : Fan – San – Fasan
Ordsjarme Nivå 162 : Ess – Ses – Essay
Ordsjarme Nivå 163 : Cup – Pen – Cupen
Ordsjarme Nivå 164 : Bo – Nabo – Bacon
Ordsjarme Nivå 165 : Nal – Anta – Altan
Ordsjarme Nivå 166 : Ja – Fjas – Jafs – Fjams
Ordsjarme Nivå 167 : Ete – Fem – Fet – Femte
Ordsjarme Nivå 168 : Ete – Fet – Ekte – Fekte
Ordsjarme Nivå 169 : Akt – Fat – Tak – Fakta
Ordsjarme Nivå 170 : Ake – Kak – Kake – Fakke
Ordsjarme Nivå 171 : Bil – Bli – Alibi
Ordsjarme Nivå 172 : Sil – Lisa – Alias
Ordsjarme Nivå 173 : Gar – Rage – Agere
Ordsjarme Nivå 174 : Opp – Pip – Oppgi
Ordsjarme Nivå 175 : Bo – Inn – Innbo
Ordsjarme Nivå 176 : Ære – Nær – Ren – Ernær
Ordsjarme Nivå 177 : Dask – Svak – Vask – Dvask
Ordsjarme Nivå 178 : Deo – Ide – Odde – Diode
Ordsjarme Nivå 179 : Bry – Mur – Myr – Bymur
Ordsjarme Nivå 180 : Ess – Øse – Ses – Bøsse
Ordsjarme Nivå 181 : Bud – Dur – Brudd
Ordsjarme Nivå 182 : Veke – Vekk – Vekke
Ordsjarme Nivå 183 : Dvd – Ved – Vedde –
Ordsjarme Nivå 184 : Egg – Gyte – Tygge
Ordsjarme Nivå 185 : Tør – Trø – Trøtt
Ordsjarme Nivå 186 : Bo – Hev – Hov – Behov
Ordsjarme Nivå 187 : Bas – Mase – Same – Bamse
Ordsjarme Nivå 188 : Ran – Ren – Aner – Arena
Ordsjarme Nivå 189 : Pus – Rus – Sur – Spurv
Ordsjarme Nivå 190 : Del – Eld – Elsk – Skled
Ordsjarme Nivå 191 : Det – Redd – Tredd
Ordsjarme Nivå 192 : Øm – Møte – Tømme
Ordsjarme Nivå 193 : Gli – Til – Tilgi
Ordsjarme Nivå 194 : Ete – Pete – Teppe
Ordsjarme Nivå 195 : Ese – Veve – Sveve
Ordsjarme Nivå 196 : Øm – Het – Møte – Ømhet
Ordsjarme Nivå 197 : Ess – Seg – Ses – Gress
Ordsjarme Nivå 198 : Ese – Eske – Veke – Veske
Ordsjarme Nivå 199 : Per – Rep – Rev – Verpe
Ordsjarme Nivå 200 : Van – Ven – Vane – Uvane