Escape Room Antwoorden en Oplossingen

Hierbij de Antwoorden voor het spel Escape room, zoek je een oplossing voor Escape room dan ben je hier juist. Dit spel is gemaakt door Worzzle en beschikbaar voor Android, iPhone, iPad en iPod. Je moet woordpuzzels oplossen met gegeven letters en dat is soms best lastig. Heb je alle hints al genomen en weet je het niet? Wij helpen je verder.

Omdat er verschillende versies voor Android zijn hebben we alle antwoorden gegeven die er eventueel mogelijk zijn. Graag even goed opletten dus.

Escape Room Antwoorden

Escape Room Level 1 : Dog
Escape Room Level 2 : Bible – Crash
Escape Room Level 3 : Pirate – Cream – What
Escape Room Level 4 : Age – Crash – Fame
Escape Room Level 5 : Zebra – What – Chart
Escape Room Level 6 : March – Inbox
Escape Room Level 7 : Chicago – Late – Donkey
Escape Room Level 8 : Sixth – Done
Escape Room Level 9 : Pear – Age – None
Escape Room Level 10 : Hotdog – Shoe – Late
Escape Room Level 11 : Cupcake – Wall – Batten
Escape Room Level 12 : Popcorn – Hope – Forehead
Escape Room Level 13 : Cream – North – Hope
Escape Room Level 14 : Sleep – Queen – News
Escape Room Level 15 : Hope – Snail – Love
Escape Room Level 16 : Love – Full – Blast
Escape Room Level 17 : Six – Hotdog – Sleep
Escape Room Level 18 : Green – Belong – Cupcake
Escape Room Level 19 : Yellow – Pear – Popcorn
Escape Room Level 20 : Wall – Fame – Hotdog
Escape Room Level 21 : Answer – Noise – Cream
Escape Room Level 22 : Bible – Keyhole – Desktop
Escape Room Level 23 : What – One – Belong
Escape Room Level 24 : Inbox – Six – Able
Escape Room Level 25 : Late – Blank – Ready
Escape Room Level 26 : Done – Harmful – Empty
Escape Room Level 27 : Shoe – Popcorn – Face
Escape Room Level 28 : North – Bellboy – Wall
Escape Room Level 29 : Queen – Ready – Blank
Escape Room Level 30 : Snail – Forehead – One
Escape Room Level 31 : Full – Wet – Face
Escape Room Level 32 : Belong – March – North
Escape Room Level 33 : Fame – Capital – Bake
Escape Room Level 34 : Noise – Square – Empty
Escape Room Level 35 : Keyhole – Like – Asia
Escape Room Level 36 : One – Mall – Star
Escape Room Level 37 : Blank – Batman – Bible
Escape Room Level 38 : Harmful – Meatball – Able
Escape Room Level 39 : Bellboy – Chart – Donkey
Escape Room Level 40 : Ready – Empty – Human
Escape Room Level 41 : Forehead – Sixth – Nine
Escape Room Level 42 : Wet – Nobody – Answer
Escape Room Level 43 : Capital – Love – Open
Escape Room Level 44 : Square – Green – Left
Escape Room Level 45 : Like – Sleep – Second
Escape Room Level 46 : Mall – Country – North
Escape Room Level 47 : Batman – Hollywood – Asia
Escape Room Level 48 : Meatball – Cupcake – Shoe
Escape Room Level 49 : Chart – Face – Bible
Escape Room Level 50 : Empty – Cherry – Full
Escape Room Level 51 : Nobody – None – Noise
Escape Room Level 52 : Country – Zebra – June
Escape Room Level 53 : Hollywood – Water – Queen
Escape Room Level 54 : Face – Star – Timeline
Escape Room Level 55 : Cherry – Shortcut – Like
Escape Room Level 56 : None – Noone – Asia – Capital
Escape Room Level 57 : Water – Bedrock – Coverage
Escape Room Level 58 : Star – Desktop – Childhood
Escape Room Level 59 : Shortcut – Iron – Wet
Escape Room Level 60 : Asia – Donkey – Regret
Escape Room Level 61 : Bedrock – Towel – Country
Escape Room Level 62 : Desktop – Envelope – Pirate
Escape Room Level 63 : Iron – Ninety – Snowman
Escape Room Level 64 : Donkey – Left – Bellboy
Escape Room Level 65 : Towel – News – Harmful
Escape Room Level 66 : Envelope – Element – Meatball
Escape Room Level 67 : Ninety – Cannot – Batman
Escape Room Level 68 : Left – Gray – Square
Escape Room Level 69 : News – Apple – Towel
Escape Room Level 70 : Element – Time – Hollywood
Escape Room Level 71 : Cannot – Open – Triangle
Escape Room Level 72 : Gray – Happy – Third
Escape Room Level 73 : Apple – Quake – Iron
Escape Room Level 74 : Time – Pollute – Twelve
Escape Room Level 75 : Open – Breakfast – Forty
Escape Room Level 76 : Happy – Egghead – Mall
Escape Room Level 77 : Quake – Bridge – Belle
Escape Room Level 78 : Pollute – Leg – Shortcut
Escape Room Level 79 : Breakfast – Three – Water
Escape Room Level 80 : Egghead – Null – Breakfast
Escape Room Level 81 : Bridge – Fifty – Star
Escape Room Level 82 : Leg – Note – Fifty
Escape Room Level 83 : Three – Slogan – Apple
Escape Room Level 84 : Null – Equal – Keyhole
Escape Room Level 85 : Fifty – Bargain – Many
Escape Room Level 86 : Note – Catalog – Bedrock
Escape Room Level 87 : Slogan – Tooth – Skirt
Escape Room Level 88 : Equal – Skirt – Null
Escape Room Level 89 : Bargain – Nine – Seven
Escape Room Level 90 : Catalog – Mushroom – Note
Escape Room Level 91 : Tooth – Sixty – Tooth
Escape Room Level 92 : Skirt – Yellow – Happy
Escape Room Level 93 : Nine – Season – Storey
Escape Room Level 94 : Mushroom – Flip – Sixty
Escape Room Level 95 : Sixty – Brain – Three
Escape Room Level 96 : Seasons – Firsthand – Clever
Escape Room Level 97 : Flip – Number – Four
Escape Room Level 98 : Brain – Five – Zero
Escape Room Level 99 : Firsthand – Thirty – Beat
Escape Room Level 100 : Number – Cow – Bridge
Escape Room Level 101 : Five – Batten – Flip
Escape Room Level 102 : Thirty – Blast – Treetop
Escape Room Level 103 : Cow – Able – Slogan
Escape Room Level 104 : Batten – Chicago – Scrawl
Escape Room Level 105 : Blast – Simon – Leg
Escape Room Level 106 : Able – Answer – Yellow
Escape Room Level 107 : Simon – Second – Midnight
Escape Room Level 108 : Second – June – Envelope
Escape Room Level 109 : June – Timeline – Cherry
Escape Room Level 110 : Timeline – Coverage – Vowel
Escape Room Level 111 : Coverage – Childhood – Cannot
Escape Room Level 112 : Childhood – Regret – Monkey
Escape Room Level 113 : Regret – Pirate – Catalog
Escape Room Level 114 : Snowman – Grey
Escape Room Level 115 : Triangle – Brain
Escape Room Level 116 : Third – Ninety
Escape Room Level 117 : Twelve – Eight
Escape Room Level 118 : Forty – Mushroom
Escape Room Level 119 : Belle – Freshman
Escape Room Level 120 : Many – Element
Escape Room Level 121 : Seven – Hint
Escape Room Level 122 : Storey – Reverse
Escape Room Level 123 : Clever – Pirate
Escape Room Level 124 : Four – Season
Escape Room Level 125 : Zero – Half
Escape Room Level 126 : Beat – Stag
Escape Room Level 127 : Treetop – Ratio
Escape Room Level 128 : Scrawl – Time
Escape Room Level 129 : Yellow – Pollute
Escape Room Level 130 : Midnight – Triad
Escape Room Level 131 : Vowel – Pipeline
Escape Room Level 132 : Monkey – Egghead
Escape Room Level 133 : Eight – Snail
Escape Room Level 134 : Freshman – Quake
Escape Room Level 135 : Hint – Reed
Escape Room Level 136 : Reverse – Infinite
Escape Room Level 137 : Pirate – Silence
Escape Room Level 138 : Half – Bagpipe
Escape Room Level 139 : Stag – Tumbler
Escape Room Level 140 : Ratio – Inline
Escape Room Level 141 : Triad – Tuesday
Escape Room Level 142 : Pipeline – Abroad
Escape Room Level 143 : Reed – Hat
Escape Room Level 144 : Infinite – Twenty
Escape Room Level 145 : Silence – Penalty
Escape Room Level 146 : Bagpipe – Library
Escape Room Level 147 : Tumbler – Bandage
Escape Room Level 148 : Inline – Bargain
Escape Room Level 149 : Tuesday – Bedsheet
Escape Room Level 150 : Abroad – Equal
Escape Room Level 151 : Hat – White
Escape Room Level 152 : Twenty – Eleven
Escape Room Level 153 : Penalty – Tenth
Escape Room Level 154 : Library – Eight
Escape Room Level 155 : Bandage – Books
Escape Room Level 156 : Bedsheet – Pepper
Escape Room Level 157 : White – Showcase
Escape Room Level 158 : Eleven – Icebox
Escape Room Level 159 : Tenth – Pray
Escape Room Level 160 : Eight – Phoneme
Escape Room Level 161 : Books – Word
Escape Room Level 162 : Pepper – Firsthand
Escape Room Level 163 : Showcase – Nine
Escape Room Level 164 : Icebox – Zero
Escape Room Level 165 : Pray – Watches
Escape Room Level 166 : Phoneme – Smiles
Escape Room Level 167 : Word – Newspaper
Escape Room Level 168 : Nine – Kingpin
Escape Room Level 169 : Zero – And
Escape Room Level 170 : Watches – Iron
Escape Room Level 171 : Smiles – Funny
Escape Room Level 172 : Newspaper – Five
Escape Room Level 173 : Kingpin – Current
Escape Room Level 174 : And – Kitten
Escape Room Level 175 : Iron – Keyboard
Escape Room Level 176 : Funny – Cow
Escape Room Level 177 : Five – Bulldozer
Escape Room Level 178 : Current – Thirty
Escape Room Level 179 : Kitten – One
Escape Room Level 180 : Keyboard – Hundred
Escape Room Level 181 : Bulldozer – Number
Escape Room Level 182 : One – Five
Escape Room Level 183 : Hundred – Rotate
Escape Room Level 184 : Rotate – Shadow
Escape Room Level 185 : Shadow – Butterfly
Escape Room Level 186 : Butterfly – Oxygen
Escape Room Level 187 : Oxygen – Waylaid
Escape Room Level 188 : Waylaid – Inversion
Escape Room Level 189 : Inversion – Zero
Escape Room Level 190 : Zero – Now
Escape Room Level 191 : Now – Glass
Escape Room Level 192 : Glass – Fifteen
Escape Room Level 193 : Fifteen – Carbon
Escape Room Level 194 : Carbon – Match
Escape Room Level 195 : Match – Rainbow
Escape Room Level 196 : Rainbow – Fancy
Escape Room Level 197 : Fancy – Every
Escape Room Level 198 : Both – Nobody
Escape Room Level 199 : Increase – Increase
Escape Room Level 200 : Lime – Lime
Escape Room Level 201 : Pullup
Escape Room Level 202 : Fill
Escape Room Level 203 : Initiator
Escape Room Level 204 : Head
Escape Room Level 205 : Carpet
Escape Room Level 206 : Dime
Escape Room Level 207 : Quote
Escape Room Level 208 : Methane
Escape Room Level 209 : Calendar
Escape Room Level 210 : Swing
Escape Room Level 211 : Nitrogen
Escape Room Level 212 : Door
Escape Room Level 213 : Rocky – Rockey
Escape Room Level 214 : Recycle
Escape Room Level 215 : Timetable
Escape Room Level 216 : Suitcase
Escape Room Level 217 : Babysit
Escape Room Level 218 : Language
Escape Room Level 219 : Math
Escape Room Level 220 : Pole
Escape Room Level 221 : Mirror
Escape Room Level 222 : Conductor
Escape Room Level 223 : Five – Four
Escape Room Level 224 : Bake
Escape Room Level 225 : Fire
Escape Room Level 226 : Blue
Escape Room Level 227 : Star
Escape Room Level 228 : Human
Escape Room Level 229 : Broken
Escape Room Level 230 : Apple
Escape Room Level 231 : Ball
Escape Room Level 232 : Shake
Escape Room Level 233 : Minus
Escape Room Level 234 : Pilot
Escape Room Level 235 : Sun
Escape Room Level 236 : Family
Escape Room Level 237 : Balance
Escape Room Level 238 : Marry
Escape Room Level 239 : Apart
Escape Room Level 240 : Fruit